Jobber: Tid til at indhente børneattest
Foto: Jon Kristensen
Mere end 1.000 jobbere har allerede nu meldt sig til Spejdernes Lejr 2017. For at være jobber på lejren skal du have børneattest. Se her hvordan du nemt får attesten på plads.

Børneattest for jobbere

Vejledninger - børneattester

Her kan du se vejledningen i at anmode om børneattest. Har du problemer med at logge ind på CampOS, er der også en vejledning til det. Du skal være tilmeldt som jobber for at kunne anmode om børneattest.

Spejdernes Lejr skal være en tryg og sikker oplevelse for alle spejdere. Derfor skal alle jobbere, der har meldt sig til at løse opgaver for lejren have en børneattest. Du skal som frivillig selv bede om attesten, og det klares nemt i systemet, hvor du meldte dig som jobber. Da lejren er en selvstændig enhed kan børneattester fra spejderkorps og andre foreninger ikke overføres til lejren.

Det eneste du selv skal gøre er at logge ind, kontrollere at dit navn er stavet rigtigt og indtaste de sidste fire cifre i dit CPR-nummer. Du finder en detaljeret vejledning i faktaboksen.

Hvis du deltager med en spejdergruppe eller -kreds

I grupper og kredse skal der også være børneattester på alle voksne deltagere. Men her er det gruppen eller kredsen selv, der skal sørge for attesterne. De fleste ledere har en i forvejen – men husk, at forældre og andre hjælpere, der deltager med gruppen også skal have børneattest.

Hvad er en børneattest

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Det er et lovmæssigt krav, at der indhentes børneattester på jobbere på lejren. Mange spejdere har allerede en børneattest gennem deres egen gruppe/kreds, men da attesterne ikke kan overføres mellem foreninger, skal lejren indhente en særskilt attest.

Arbejdet med at indhente børneattester går nu i gang. Det forventes, at der skal indhentes tusindvis af børneattester forud for lejren. Derfor går arbejdet allerede nu i gang, og vi beder om, at du snarest får bestilt en attest, så vi ikke skal indhente en stor mængde attester lige inden lejren.

Det er kun udvalgte medarbejdere på lejrens sekretariat, der håndterer børneattesterne.

Du kan ikke deltage på lejren som jobber uden børneattest.

Log på CampOS på camp.sl2017.dk for at få børneattest.

Sådan indhentes børneattester på Spejdernes Lejr

  1. Hvis du ikke allerede er tilmeldt som jobber, skal du ind på job.sl2017.dk og tilmelde dig.
  2. Du får besked om at gå ind på CampOS, hvor du skal udfylde de sidste fire cifre i dit CPR-nummer
  3. Du modtager en blanket med et samtykke i din e-boks. Det du giver tilladelse til er, at lejren må indhente børneattest på dig. Samtykket skal godkendes inden 14 dage.
  4. Rigspolitiet slår op i registrene og sender besked til lejrens sekretariat om, at du er godkendt.
  5. Sekretariatet registrerer i CampOS, at du er godkendt. Herefter slettes dit CPR-nummer fra systemet.
  6. Du har nu en børneattest og kan tilmelde dig som jobber – samtidig slettes de sidste fire cifre i dit CPR-nummer fra CampOs.

Se mere i vejledningen i toppen.

Et par ting at være opmærksom på:

  • Du kan ikke blive endeligt tilmeldt lejren som jobber, hvis du ikke har en børneattest
  • Hvis du ikke udfylder samtykket inden 14 dage, bliver det forældet. Du vil derefter få tilsendt et nyt
  • Hvis du ikke kan få børneattest, vil du få besked direkte fra lejrens sekretariat og blive afmeldt
  • Husk e-boks – har du ikke sådan en, kan du få det på e-boks.dk