Tilmelding

Tilmeldingen til Spejdernes Lejr åbner den 15. januar. Foto: Jon Kristensen

Det er stadig muligt at tilmelde jobbere og spejdere i grupper, der er tilmeldt.

På denne side finder du tidslinje for tilmeldingen, informationer om tilmeldingen og nederst på siden links til tilmeldingen.

Den endelige tilmelding bygger på forhåndstilmeldingen. Men nu skal der sættes navne og flere detaljer på. Er gruppen ikke forhåndstilmeldt, kan det naturligvis sagtens lade sig gøre at tilmelde sig.

Under links til tilmeldingen finder du grundlæggende information om tilmeldingen samt en tidslinje.

Der er lavet en vejledning til tilmeldingen, der kan findes på tilmeldingssiderne. Har du problemer med at tilmelde, kan du finde vej til hjælp nederst på siden.

Kom til tilmelding for jobbere

Hvis du allerede er oprettet som jobber:
Gå til CampOS, log ind og følg denne vejledning.

Hvis du ikke har fundet et job på lejren:
På CampOS kan du vælge at tilmelde dig udvalg i lejren eller et specifikt job. Du kan finde begge dele på CampOS på camp.sl2017.dk.
Når du har tilknyttet et udvalg og har anmodet om børneattest, kan du tilmelde dig endeligt.

Skal du ikke overnatte på lejrpladsen:
Vi skal stadig have tilmelding på hvilke dage du deltager. Er du oprettet som jobber, så skal du logge ind på CampOS og følge vejledningen, der har et punkt til jobbere, der ikke sover på lejren.

Du kan læse mere om at være jobber på spejderneslejr.dk/job.
 

Kom til tilmeldingen for grupper

Afhængigt af korps er tilmeldingen lidt forskellig. Du kan finde info for dit korps nedenfor. Har du problemer med tilmeldingen, kan du nederst til venstre på tilmeldingssiden finde en vejledning for grupper/kredse. Nederst på denne side, kan du se hvor du kan få hjælp, hvis du har spørgsmål.

De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne

Grupper kan logge på via disse links. Der logges på via Medlemsservice, så du skal bruge dit login fra korpset:

De grønne pigespejdere
Det Danske Spejderkorps
KFUM-Spejderne

Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps og andre

Hvis gruppen er forhåndstilmeldt og har et login, så skal du logge ind på forsiden af CampOS.

Har I ikke forhåndstilmeldt, så skal I først have et login:

Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Danske Baptisters Spejderkorps
Andre ungdomskorps- og foreninger

Tidslinje for tilmelding

Der er en række vigtige datoer og deadlines undervejs, som man skal være opmærksom på. De kan alle findes nedenfor.

Husk også at tilmelde jer nyhedsbrevet. Her vil løbende blive informeret om ændringer og frister. Du finder tilmelding til nyhedsbrevet her.

Tidslinje for grupper/kredse

15. marts

Sidste frist for tilmelding af grupper

Det er muligt at eftertilmelde enkelte spejdere, men gruppen skal være tilmeldt. På baggrund af tilmeldingen udsendes lejrmærker og lejrpladserne inddeles.

Sidste frist for raftebestilling (bestilles i gruppens/kredsens tilmelding) Husk at anmelde større raftebyggerier – se under 1. juni.

Ved frameldinger efter 15. marts refunderes 90% af deltagerprisen, hvis gruppens/kredsens samlede antal deltagere sænkes. Det vil sige, at hvis gruppen/kredsen tilmelder en anden spejder for samme eller en længere periode, vil der ikke blive trukket i indbetalingen. 

Fakturaer på første rate (50%) af betalingen udsendes snarest til den person, der har registreret tilmeldingen. Betalingsfrist: 5. april. 

1. Maj

Sidste frist for afbestilling af fællestransport

Spejdere, der tilmeldes efter 1. maj, er ikke garanteret mulighed for fællestransport.

Madtropperne - Sidste frist for tilmelding til Madtroppernes kurser 

Sidste frist for indtastning af:

 • Fødevareallergier – I tilmeldingssystemet vælges, hvilke allergier og antal med allergi

Dette skal indtastes i tilmeldingssystemet 

Ved frameldinger efter 1. maj refunderes 50% af deltagerprisen, hvis gruppens/kredsens samlede antal deltagere sænkes. Det vil sige, at hvis gruppen/kredsen tilmelder en anden spejder for samme eller en længere periode, vil der ikke blive trukket i indbetalingen. Ved framelding efter 1. juli refunderes deltagerbetalingen ikke.

 

1. juni

Senest 1. juni skal følgende registreres eller meldes ind (kan først registreres efter 1. maj):

Kød: Hver gruppe skal for hver dag vælge mellem to slags kød.

Fællestransport: Har gruppen behov for at ændre afgangssted for fællestransporten, kan dette gøres mellem 1. maj og 1. juni. 

Grøn transport til lejren: Ønsker gruppen at spare CO2 og vælger grøn transport til lejren, vil dette indgå i GloFo og lejrens CO2-besparelse, og skal indtastes efter 1. maj.

Anmeldelse af bygningsværker og transport af grej: Har I planer om at lave større bygningsværker eller have større telte på jeres lejrplads, skal dette anmeldes til Beredskabet. Se regler for lejrpladsen, og dokument der skal benyttes til anmeldelse på info-sitet. 

I skal specielt være opmærksom på at få anmeldt følgende:

 • Antal samlings-/stabstelte over 50 kvadratmeter
 • Planer om raftebyggerier over fire meter i højden
 • Planer om raftebyggerier med planlagt personophold i over to meters højde
 • Planer om hævede sovepladser
 • Antal patruljetelte (personovernatning)
 • Antal andre telte, under 50 kvadratmeter
 • Antal mastesejl
 • Antal gasblus, med gasflasker over to kilo
 • Hvordan I agter, at få jeres grej til lejren

1. juli

Ved framelding refunderes deltagerbetaling ikke.

22. til 30. juli – Spejdernes Lejr 2017

Tidslinje for jobbere

Tilmeldingsfrister for jobbere

Som jobber er det muligt at tilmelde sig helt frem til og under lejren. Men for at lette administrationen beder vi om, at du melder dig i god tid.

Fra 1. Maj og frem til lejren 

 • Mulighed for at tilmelde jobberbørn under 15 år 
 • Mulighed for at tilmelde jobberbørnehave

1. Juni

(kan vælges senere) 

 • Sidste frist  for at lave en gruppe, der sover sammen (eksempelvis, hvis du er jobber ved et center)
 • Sidste frist for at bestille plads til telt/campingvogn

Det koster ikke noget at afmelde sig igen frem til 1. juli.

1. juli

Antal tilmelde dage på lejren låses. Melder du som jobber fra, refunderes 20 % af deltagerprisen. 

22. til 30. juli – Spejdernes Lejr 2017

Information om tilmelding

nedenfor finder du overordnet information om tilmeldingen. For at gøre det overskueligt, er informationerne delt op efter, om du skal tilmelde en gruppe, en jobber eller andre.

Spejdergrupper/kredse

Forhåndstilmeldt?

Hvis gruppen er forhåndstilmeldt, skal I opdatere jeres forhåndstilmelding. For Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne og De grønne pigespejdere kan alle, der i korpsenes medlemssystemer er registreret som leder, ændre i gruppens tilmelding. Det vil sige, at grenledere fx kan tilmelde egne spejdere.

For Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og alle andre grupper kan den, der har lavet forhåndstilmeldingen logge ind og opdatere til den endelige tilmelding.

Hvis gruppen/kredsen ikke er forhåndstilmeldt, skal du først oprette login. Se hvordan i vejledningen, der findes på tilmeldingssiden.

Sådan tilmelder du

Er du medlem af DDS, KFUM-Spejderne eller De grønne pigespejdere kan du i tilmeldingssystemet hente en liste over de spejdere, der er tilmeldt jeres gruppe. Fra den kan du vælge hvem, der deltager, og i hvilken periode. På den måde slipper du for at taste informationer om hver eneste spejder ind. Spejdere, der ikke er registreret i korpsets medlemsservice, skal indtastes manuelt. En vejledning til hvordan finder du ved selve tilmeldingen. 

Er du medlem af DBS eller DSS kan du i tilmeldingssystemet indtaste informationer om hver enkelt spejder, der deltager. Vejledning i hvordan findes på tilmeldingssiderne.

De informationer, der skal indtastes er:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Mailadresse (kun ledere)
 • Telefonnummer (kun ledere)

Skal du tilmelde forældre eller andre pårørende, så husk, at det er gruppens/kredsen ansvar, at alle tilmeldte gennem gruppen har en gyldig børneattest.

Familien med på lejr?

Hvis du gerne vil afsted sammen med din familie, men ikke ønsker at bo sammen med resten af gruppen, kan du i stedet tilmelde dig som jobber og bo i underlejr Øen. Det er Spejdernes Lejrs politik, at alle, der bor på lejrpladsen enten er deltagere eller bidrager som jobbere. Der er til gengæld intet krav om, at en jobber skal arbejde fuld tid hele ugen. Du vil kunne bo sammen med familien og yde en indsats, der tilpasses efter dine evner og ønsker i samarbejde med en af lejrens HR-konsulenter. Du behøver ikke have valgt et job på forhånd.

Hvis nogen fra din gruppe/kreds vil være jobbere

Uanset hvordan en jobber vælger at bo på lejren, skal vedkommende først melde sig som jobber på spejderneslejr.dk/job. Ønsker en jobber, at bo hos egen gruppe, skal vedkommende vælge det i sin tilmelding. Derefter skal gruppen ind i systemet for at acceptere, at jobberen kan bo hos gruppen. Jobbere modtager en særskilt faktura og vil derfor ikke fremgå af gruppens faktura.

Ønsker jobberen at bo i underlejr Øen for jobbere, skal vedkommende vælge det i sin tilmelding. Bor jobberen ikke hos gruppen er vedkommende i princippet slet ikke forbundet til gruppen/kredsen i tilmeldingssystemet.

Spejdere med særlige behov og lignende

Lejren vil gerne have informationer fra gruppen/kredsen hvis I:

 • har deltagere med særlige behov (allergier, handicap og lign. – skal indtastes i tilmeldingssystemet)
 • planlægger at køre i egen bus eller sende en lastbil/container med grej
 • vil opstille større telte eller andre konstruktioner
 • har planer om at sejle til lejren og har brug for en bådplads

Informationerne skal tastes ind i tilmeldingssystemet camp.sl2017.dk. Se tidslinjen ovenfor for detaljer om, hvad der skal indtastes hvornår.

Køb af rafter

Det er ikke længere muligt at bestille rafter. De rafter, der er bestilt ved tilmelding bliver udleveret på lejren.

Vilkår for tilmelding, afmelding og betaling

Du finder en oversigt over datoer og frister længere oppe på siden under punktet ”Tidslinje”.

Grupper og kredse skal være tilmeldt 15. marts, da der fordeles lejrpladser efter denne dato. Det er muligt at til- og framelde enkeltpersoner efter 15. marts og frem til 1. juli.

Ved framelding forstås, at gruppens/kredsens samlede antal tilmeldte falder. Det er muligt at skifte ud hvem, der kommer – så længe antal spejdere og antal lejrdage ikke falder.

Bemærk at alle grupper og kredse som udgangspunkt er tilmeldt fællestransporten og aktivt skal framelde sig. Har man ikke frameldt sig, kan man ikke få rejserefusion for at arrangere egen transport. Eftertilmeldte efter 1. maj kan ikke garanteres fællestransport.

Betaling for grupper og kredse falder i to rater. Første rate opgøres 15. marts, og derefter udsendes fakturaer på 50% af deltagerbetalingen. Anden rate opgøres 1. maj og reguleres efter til- og frameldinger og eventuel transportrefusion, hvis fællestransport er fravalgt.

Jobbere

Alle jobbere skal være tilmeldt et job via spejderneslejr.dk/job og have afleveret børneattest for at kunne lave den endelige tilmelding. Er du tilmeldt og skal bruge en børneattest, kan du læse mere her. Vil du som jobber bo på pladsen, skal du ind og tilmelde dig det. Når du er oprettet som jobber og har anmodet om børneattest, kan du tilmelde dig endeligt.

Du tilmelder dig via CampOS, på camp.sl2017.dk. Vejledningen finder du her.

Hvis du vil bo på lejrpladsen

Vil du bo i den særlige underlejr for jobbere (Øen) eller jobber-afsnittet i en af de andre underlejre, skal du tilmelde dig det via tilmeldingssystemet camp.sl2017.dk (samme sted, som du er tilmeldt dit job) på lejren. Her kan du under ”Min tilmelding” vælge, at du vil bo i jobberlejr. Vil du bo sammen med andre jobbere, du kender, skal I vælge en gruppeansvarlig, der tilmelder gruppen. Hvordan det gøres kan du se i vejledningen ved tilmeldingen.

Hvis du vil bo sammen med din gruppe, skal du vælge det i tilmeldingen og på en liste vælge hvilken gruppe, du vil bo hos. Husk at give gruppen besked, så de kan acceptere i tilmeldingssystemet, at du bor hos dem.

Hotelt

Hvis du vil bo i jobberlejren, men ikke kan medbringe telt, kan du mod betaling sove i Hotelt. Det er telte, der er stillet op og gjort klar med feltsenge. Præcis som et normalt hotel - bare i et telt. Du kan læse mere om Hotelt her. Tilmeldingen til Hotelt åbner senere.

Hvis du ikke vil bo på lejrpladsen

Er du lokal og ikke har brug for overnatning, kan du markere dette i tilmeldingen - og så er det selvfølgelig gratis at deltage. I så fald skal du enten selv medbringe en madpakke, eller du kan købe mad forskellige steder på lejren.

Bespisning af jobbere

Jobbere, der bor på lejrpladsen, vil blive fordelt hvilken jobberkantine, de skal at spise i. Ønsker du selv at lave mad, skal du vælge det i tilmeldingen.

Jobbere, der ikke bor på lejrpladsen, skal selv medbringe madpakke eller købe mad i kantinerne.

Børneattest

Alle jobbere på lejren skal have børneattest. Du bedes derfor også gå forbi fanen: ”Børneattest”, når du er inde på tilmeldingen og anmode om børneattest, så vi kan få lavet til alle i god tid inden lejren. Du kan læse mere om børneattester her.

 

Læs mere om at være jobber på spejderneslejr.dk/job.

Internationale spejdere

For internationale

Er din internationale gruppe forhåndstilmeldt, vil du, når tilmeldingen er åbnet, modtage et login til tilmeldingssystemet, hvor du kan oprette jer. Her skal udfyldes information om gruppen og hvilke spejdere og ledere, der deltager.

Er gruppen ikke forhåndstilmeldt, kan man melde sig på camp.sl2017.dk.

Udenlandske voksne skal gennemgå et kort kursus kaldet ”Safe from harm” for at deltage. Kurset er ikke tilgængeligt endnu – men alle internationale grupper vil få direkte besked, når det er klar.

Udenlandske grupper kan som en del af tilmeldingen bestille leje af telte og lejrudstyr (patruljekasser) til brug under lejren. Priser og vilkår er endnu ikke afklaret, men ventes at ligge på cirka 200 euro for en patruljekasse med udstyr til 8-10 personer og cirka 80 euro for et kuppeltelt egnet til to personer med bagage (3-4 personers telt).

Ønsker man som international deltager at være jobber, kan det også lade sig gøre. Se her hvordan.

Mere detaljerede informationer til internationale deltagere vil hurtigst muligt kunne findes på lejrens internationale sider.

Gæster

Spejdernes Lejr er åben og alle er velkomne til at besøge lejren og prøve nogle af aktiviteterne.

Endagsgæster

Ønsker du at besøge lejren bare en enkelt dag, er du meget velkommen – uanset om du er spejder eller ej. Lejrpladsen er åben og man kan komme og gå som man vil. Du kan mod betaling parkere ved lejrpladsen, og det er muligt at købe mad og drikkevarer flere steder på lejrpladsen.

Fra parkeringspladsen vil du blive ledt mod lejrpladsen og modtage et kort, så du kan finde vej. Midt på lejren ligger Knudepladsen, hvor du også vil finde en informationsstand for gæster.

Overnattende gæster

Ønsker du som gæst at overnatte, henviser vi som udgangspunkt til de private hoteller, campingpladser, vandrehjem osv. i området. Læs mere på visitsonderborg.dk/turistinfo. Du skal være registreret som deltager eller jobber for at overnatte på pladsen. Er du spejder i en deltagende gruppe eller kreds, kan du gennem dem tilmelde dig som deltager og overnatte hos dem. For at overnatte i jobberlejren Øen, har lejren valgt, at man skal være jobber og gøre en frivillig indsats på lejren.

Se nogle af de mange overnatningsmuligheder her:

Ansatte og frivillige hos lejrens partnere og eksterne forretninger

For eksterne partnere og forretninger

Er du ansat eller frivillig hos en af lejrens mange partnere, skal du tilmeldes på lige fod med lejrens frivillige jobbere. Det er nødvendigt for, at vi som lejr kan indhente børneattester og organisere indkvartering for dem, der har behov for at overnatte på lejrpladsen.  

Vi vil inden længe åbne for at du under ”Udvalg” i jobbertilmeldingen kan vælge ”Ekstern partner/forretning” – under ”Aftale med/kontaktperson” vælges den organisation/forretning du arbejder for. Her vil du også kunne vælge overnatning på lejren, bespisning og bede om at blive placeret sammen med andre jobbere fra samme organisation eller forretning.

I tilfælde af problemer...

Hvis du har problemer med tilmeldingen, kan du finde hjælpe følgende steder:

 • Problemer med at logge på (DDS, De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne): Kontakt eget korpskontor, da log ind foregår gennem jeres medlemsservice.
 • Problemer med at logge på (DBS og DSS): Hvis du har glemt log ind, kan du vælge "Reset password" på log ind-siden. Så får du tilsendt ny adgangskode. Er der andre problemer med log ind kan du skrive til campos-support@sl2017.dk.
 • Ved generelle spørgsmål om Spejdernes Lejr kontaktes lejrens Call Center på info@sl2017.dk.