Bliv Lejrhjælper på SL2022

Senest opdateret 10. november 2021

Hvilke job kan man hjælpe med som lejrhjælper? En lejrhjælper har et frivilligjob på SL2022. Det kan f.eks. være

 • lave mad, anrette, rydde op og opvask i kantinerne
 • fylde hylder og rydde op i supermarkeder og andre butikker
 • aflevere varer og post rundt om i lejren
 • udlevere materialer, sætte på plads og gøre rent på lagrene
 • tømme affaldsspande og rydde op på veje og pladser
 • hjælpe på aktiviteterne og til de store fællesarrangementer
 • hjælpe med at vise vej i lejren og med parkering
 • være med til at tage billeder, lave avis og TV fra lejren

Lejrhjælper brochure

Er du i tvivl om, hvad en lejrhjælper er og hvordan de bidrager til Spejdernes Lejr? Så læs mere i nedenstående brochure.

Alle lejrhjælpere har en støtteperson, når de er på job

Støttepersonen er den faste og kendte lejrfrivillige, som hjælper lejrhjælperen til at udfylde sit job og med at være på en kæmpe lejr. Som har øje på lejrhjælperens trivsel. Det kan være en lejrfrivillig, som lejrhjælperen kender i forvejen. Det kan også være en lejrfrivillig, som Team Lejrhjælper finder. Team Lejrhjælper er lejrhjælpernes team, der udelukkende har til opgave er at få lejrhjælperne, støttepersoner og resten af SL2022s lejrfrivillige og deltagere til at fungere så godt som muligt sammen. Det omfatter bl.a. en håndholdt matching af lejrhjælperne med støttepersoner og opgaver. 

Besøgs og informationsdag før lejren

I foråret 2022 før lejren bliver der holdt en infodag på ”Hedeland”, hvor lejren skal holdes. Der bliver 2 forskellige lørdage i maj-juni måned at vælge imellem. Den dag mødes lejrhjælpere og støttepersoner med hinanden og med Team Lejrhjælper. Formålet er at se området, fortælle om lejren og svare på spørgsmål om det at være lejrhjælper og støtteperson. Og have lidt spejderhygge. Mødestedet bliver på Hedehusene Station.

Daglig arbejdstid (”en vagt”)

En vagt varer 4-6 timer. Og en lejrhjælper bestemmer selv hvor mange dage, de ønsker at have vagter, dog mindst 4 dage. 

Hvornår kan man være lejrhjælper?

Der er brug for lejrhjælpere til hele perioden:

 • FORLEJREN Der skal gøres klar til lejren og til at alle spejderne kommer. Der kan opgaverne være at sætte skilte op, lave raftebunker, lave mad og vaske op, til de andre frivillige (uge 28-29).
 • PÅ LEJREN Her er der mange opgaver i kantiner, butikker og på de aktiviteter, som spejderne skal prøve. (uge 30 / 23-31. juli)
 • EFTERLEJREN Når alle spejderne er taget hjem, skal der ryddes op. Så vil opgaverne f.eks. være at hente affald, indsamle skilte og sortere materialer. Og der skal laves mad og vaskes op, til de andre frivillige, der hjælper med at rydde op (uge 31).

Krav for at blive lejrhjælper

Være fyldt 18 år og have et udviklingshandicap. Have en kondition, der kan forenes med lejrens fysiske vilkår: Lidt ujævnt terræn og der kan være store afstande og noget ventetid fht til toiletfaciliteterne mv. Have en ren børneattest og en fritids-, ulykkes- og ansvarsforsikring. Når lejrhjælperen er på job, dækker lejrens kollektive frivilligforsikring.

Tilmelding som lejrhjælper og støtteperson

Team Lejrhjælper skal i samarbejde med lejrens frivilligkoordinatorer tilpasse tilmeldingsprocedure og informationsmateriale i løbet af efteråret 2021 til lejrhjælpernes behov og forudsætninger. Men man kan sagtens melde sig som lejrhjælper allerede nu.

Det gør man ved svare jobopslaget i Spejdernes Lejrs opgavebank for henholdsvis en lejrhjælper eller støtteperson eller sende en mail til Nick (leder af Team Lejrhjælper) på jannik.augsburg@sl2022.dk

Information om lejrhjælpere og støttepersoner

Her kan du downloade den ovenstående tekst