Vi sætter bæredygtige spor
Foto: Tine K. Andersen
I år 2017 sætter vi fokus på bæredygtighed - både det vi kan gøre i flok og det vi kan gøre hver især. Deltag i GloFo's konkurrencer og sæt fokus på bæredygtighed i fællesskab.

GloFo

Velkommen til GloFo. Navnet GloFo er en sammentrækning af Globalt Fokus og er de officielle før-, under- og efter-aktiviteter for Spejdernes Lejr 2017.

Aktiviteterne gennemføres delvist inden lejren og har til formål, at forberede deltagerne på lejrens tema Vi sætter spor. GloFo-teamet sætter fokus på bæredygtighed, som er et vigtigt område både SL2017 og Sønderborg Kommune.

På denne side finder du:

 • Baggrundsviden om bæredygtighed, så du som leder er klædt på til at gennemføre aktiviteterne med dine spejdere
 • Tidslinje, så du kan se hvornår de forskellige elementer i aktiviteterne skal foregå
 • To overordnede opgaver med landsdækkende og lokalt fokus. Til hver opgave findes en eller flere konkurrencer

Hvad er der for opgaver?

Opgave 1

Alle grupper skal registrere deres CO2-vaner, optjene CO2 til SL2017 og udvikle en grøn profil for gruppen. (læs mere længere nede)

Opgave 2

Grupperne skal sammen i kvartererne også udvikle idéer inden for et af følgende områder

 • Ressource- og affaldshåndtering
 • Social bæredygtighed
 • Energi

Læs mere om opgaverne længere nede på siden.

 

 

Målet med GloFo er at gøre jer opmærksomme på bæredygtige aktiviteter og tiltag, som I kan arbejde med i fællesskab og hver især.

GloFo starter i februar 2017 og slutter i oktober 2017 - i alt ni måneder, hvor vi sammen arbejder for den mest bæredygtige lejr nogensinde. For at nå det mål, skal vi træne bæredygtige handlinger og udvikle bæredygtige løsninger.

Med GloFo skaber vi en ramme, hvor alle spejdere kan udvikle idéer og finde løsninger, der kan bidrage til miljømæssig og social bæredygtighed - der er ikke et projekt, som er for småt eller skævt.

GloFo er ikke et skræddersyet program, men en aktivitet, der skal inspirere os alle til at gøre en forskel for en mere bæredygtig verden.

Leave this world a little better than you found it
(Efterlad denne verden lidt bedre, end du fandt den)
Robert Baden-Powell, spejderbevægelsens grundlægger

GloFo-tidslinjen

GloFo begyndte i februar 2017, og slutter først til oktober 2017. I Tidslinjen kan du se de vigtigste begivenheder for GloFo.

Se tidslinjen her

GloFo begynder i februar 2017 og slutter først til oktober 2017. I tidslinjen kan du se de vigtigste begivenheder for GloFo.

Den 1. februar 2017 – startskuddet lyder

Frem til SL2017 arbejder alle spejdere med at tjene CO2 til SL2017 og forbedre deres egen “Grønne profil”, samtidig med at de udvikler ideer inden for det valgte fokusområde.

Den 19. juni til 2. juli 2017

Grupperne taster deres data fra CO2-registrering ind.

Den 22. juli til 30. juli 2017 – vi mødes i Sønderborg

Under lejren holder GloFo til på Knudepladsen. Her kan alle se billeder og modeller af gruppernes bæredygtige løsninger. Vi regner med at få dagens ”hotte” bæredygtige person på besøg og håber at TV, radio og de trykte medier også kigger forbi.

Det er også på SL2017 i Sønderborg at vi kårer alle vinderne af de forskellige konkurrencer.

Den 27. oktober til 29. oktober 2017 – tak for sidst og tak for denne gang

Det er tid til at mindes en god lejr. GloFo opfordrer alle kvarterer til at afholde et arrangement for at følge op på det gode samarbejde og de bæredygtige løsninger, der er kommet ud af deltagelsen i GloFo.

GloFo-teamet vil arbejde på at skabe synlighed og vise nogle af de spor, vi sammen har sat.

Tilmelding

”For at deltage i GloFo’s konkurrence 1, vedrørende indsamlingen af CO2, er det vigtigt, at din gruppe registrerer den samlede mængde af CO2 på CampOS. Dette kan gøres til og med den 2 juli. Vinderne vil få besked under lejren.

For at deltage i GloFo’s konkurrence 2, angående bæredygtige løsninger, skal kvarteret indsende oplysninger om deres løsning til GloFo’s mail. Oplysningerne skal indeholde: 

 • Kontaktperson (navn, tlf. og mail.) 
 • Kvarter og underlejr
 • Det valgte fokusområde (energi, affald-/ressourcehåndtering eller social) 
 • Kort beskrivelse af løsning (5-10 linjer)  

Efter tilmelding vil kvarteret modtage en bekræftelse, og senere et deltagerbrev.

Vi skal være bæredygtige på flere måder

Bæredygtighed findes indenfor alle emner. Men GloFo vil sætte særligt fokus på en bæredygtig CO2-profil, Ressource- og affaldshåndtering, Social og Energi. Herunder er der beskrevet, hvordan bæredygtigheden kan sikres gennem GloFo-projektet.

CO2-profil

Hver dag bliver regnskove fældet og hver dag bliver der udledt mere CO2, end jorden kan optage. Det medfører en voksende mængde af CO2 i atmosfæren, der ændrer jordens systemer - temperaturen stiger, polerne smelter og klimaet forandres.

Gennem klimaaftaler og globale mål forsøger politikere, myndigheder, virksomheder og mange flere at komme CO2-problemet til livs – ved at reducere CO2-udledningen.

Sønderborg Kommune er i gang med Project Zero. Et af målene for Project Zero er, at kommunen skal være CO2-neutral i år 2029. Mange kommuner i Danmark - har tilsvarende mål.

Deltagerne på Spejdernes Lejr 2017, skal ved at have fokus på CO2-udledning nedsætte deres forbrug af CO2 og derved hjælpe med at forbedre verdens CO2-regnskab. Derfor registrerer vi vores CO2-vaner og sparer på vores CO2-udledning før lejren. Det skal gøre op for den CO2-udledning, vi påfører Sønderborg og resten af Danmark i forbindelse med Spejdernes Lejr, for eksempel, når vi skal transporteres til lejren.

Energi-spørgsmålet

Grøn energi har i mange år ligget højt på dagsordenen. Grøn energi, eller vedvarende energi, bruger naturlige elementer, så som vind, vand og sol til at skabe energi.

Selvom Danmark er langt fremme, er der stadig mange udfordringer. En af de helt essentielle udfordringer er, at de vedvarende energiformer er meget varierende. Det kræver, at vi finder løsninger til, hvordan energi kan lagres, så det for eksempel altid er muligt at tænde for lyset selvom, der ikke er vind til vindmøllerne.

GloFo skal give mere viden om og forståelse af: energiforbrug og -produktion, innovative løsninger til at nedsætte energiforbruget, lagringsmuligheder eller anvendelse af restenergi samt skabelse af vedvarende energi.

Spejderne kan eksempelvis nytænke, hvordan vi skaber strøm på lejren, eller samarbejde med en lokal borgerforening om at gøre deres by til en grøn by med vedvarende energi (Smart-City). 

Det sociale aspekt

I Danmark bliver der flere ensomme mennesker, som har svært ved at komme ud og være en del af fællesskabet. På samme tid er verden blevet “mindre”, vi har mulighed for at rejse langt på kort tid, snakke med folk på den anden side af jorden, og vi er i konstant kommunikation med hinanden via telefon, computer og internet.

Spejdere er en del af et privilegeret fællesskab. Det medfører også en enestående mulighed for at række ud til dem, der har det svært, skabe gode og nye relationer og udvide horisonter gennem læringen om andres kulturer.

GloFo sætter fokus på at hjælpe hinanden, skabe forståelse for, hvad et godt medmenneske er, hvad livskvalitet kan være samt forståelse for andre kulturer. GloFo sætter ogsåfokus på innovative løsninger for mobning/ensomhed og et bedre liv for samfundets svageste.

Spejderne kan for eksempel arbejde med at stå for arrangementer, hvor lokalsamfundets svageste er i fokus, invitere udsatte børn inden for i fællesskabet, eller skabe viden og forståelse for andre kulturer og levemåder. 

Ressource- og affaldshåndtering

Hver dag bruges mange ressourcer på at skabe nye produkter. Når produkter skrottes, bliver de fleste i dag til varme og el på forbrændingsstationerne rundt om i Danmark.

Det system er vi i Danmark allerede godt på vej væk fra. Vi bliver hele tiden bedre til at kunne genanvende og genbruge produkterne/ressourcerne for at opnå en mere bæredygtig produktion.

GloFo-projektet skal give spejderne viden om bæredygtig ressourceanvendelse. Mens de arbejder med GloFo, udvikler de idéer til innovative løsninger for, produkter/produktioner, anvendelse, genanvendelse, genbrug og afskaffelse/sortering.

Spejderne kan eksempelvis nytænke affaldssorteringen i hjemmet eller i byen eller samarbejde med en virksomhed om at nytænke produkter, så de nemmere kan blive genanvendt og/eller genbrugt.

CO2-konkurrence

Hent beskrivelse af konkurrencen og ark til at registrere CO2 her.

Konkurrence med præmier

Vil I være ejer af denne energibesparende gryde med et bæredygtigt vaskesæt, denne smarte solcelle eller en af de andre cool præmier fra GloFo konkurrencen? Så husk at indmelde jeres bæredygtige løsninger til GloFo's konkurrence indenfor affalds-/ressourcehåndtering, energi eller socialfokus! ♻️😀

LuminAID Packlite Max USB Solcelle lampe

Goal Zero Luna LED Light læselampe

Asivik Lightbank, lygte og powerbank 

Svampe - Maistic - Dansk 

Klude - Maistic - Dansk 

Kit-Kat Grydesæt fra Norman & Jensen fra Sønderborg

Gavekort til Meny

Opgave 1 - Sæt CO2-spor i hele Danmark

CO2 udledes blandt andet ved produktion af strøm. Når CO2 udledes til luften, er der ingen, der kan styre hvor den bevæger sig hen. Derfor påvirker det store områder, når udledningen af CO2 stiger eller falder.

Spejdernes Lejr 2017 arbejder på at blive så CO2-neutral som mulig, og derfor skal alle grupper og kvarterer ”optjene” CO2, inden de tager afsted på lejr.

Alle spejdere skal registrere deres og familiens/husstandens CO2-vaner i mindst fem uger inden SL2017. Andre husstande i familien er også velkommen til at deltage og registrere deres vaner. Jo mere CO2 spejderne og deres familier sparer inden, de tager af sted på lejr, jo større chancer er for at SL2017 bliver den første CO2-neutrale lejr i verden.

Når spejdere og deres familier registrerer deres vaner, får de mulighed for selv at følge CO2-forbruget og udvikling af den grønne profil.

Registreringen af CO2 skal ikke kun bidrage til en bæredygtig lejr. Den skal også øge forståelsen for CO2-udledning og -forbrug samt skabe gode bæredygtige vaner for både store og små. 

Spejderne skal registrere deres forbrug i minimum fem forudbestemte uger, men er velkommen til at registrere CO2 alle uger frem til lejren. De forudbestemte uger, hvor alle skal registrere CO2-vaner er uge 6, 10, 14, 18 og 23.

Du kan downloade skemaet til registrering her inden længe. Hver husstand skal bruge et skema om ugen.

Ved beregning af gruppens ”grønne profil” tæller alle indmeldte spejdere med uanset om de registrerer CO2-vanerne eller ej. – Jo flere spejdere, der registrerer i alle fem uger jo større chance har gruppen for at få den bedst mulige grønne profil.

Efter hver uge overfører spejderne, hvor meget CO2 de i alt har samlet ind til gruppens CO2-skema. Det samme gør de med den personlige grønne profil.

Bæredygtigheds-konkurrence

Hent beskrivelsen af bæredygtigheds-konkurrencen her.

Opgave 2 - Sæt spor lokalt - tre fokusområder

Bæredygtighed er, når noget er holdbart og vedvarende. Verden skal vedvarende gerne blive efterladt i lige så god eller bedre stand end nu. For at sikre en god fremtid for de næste generationer skal energi og ressourcer bruges på en bæredygtig måde.  

I kan sikre grundlaget for samarbejde og trivsel ved også at sætte fokus på sociale elementer. Sammen skal vi udvikle os - både teknologisk og socialt.

Hvert kvarter skal vælge et af de tre fokusområder, at arbejde med:

 • Ressource- og affaldshåndtering
 • Social bæredygtighed
 • Energi

Kvarteret skal herefter udvikle idéer til at gøre dagligdagen mere bæredygtig - som spejder, som borger, som kommune og/eller som virksomhed. I skal sammen finde den eller de problemstillinger, der efter jeres mening kan og bør forbedres eller udvikles.

Om aktivitetsdatabasen

Du skal være logget ind for at kunne uploade en idé. Er du medlem af Det Danske Spejderkorps, kan du bruge dit medlemsnummer. Er du medlem af et andet korps, kan du logge ind som gæst.

Når du uploader din/jeres idé, skal du vælge:

 • Aldersgruppe: SL17 GloFo

Og en af disse kategorier:

 • SL17 GloFo - Ressource- og affaldshåndtering
 • SL17 GloFo - Social bæredygtighed
 • SL17 GloFo - Energi

Vi har valgt at bruge DDS Aktivitetsdatabase til GloFo-ideerne frem for at udvikle vores egen, for at spare penge.

Del jeres ideer

Der er rigtig mange interessante emner inden for bæredygtighed, I kan arbejde med. I kan eksempelvis arbejde med udviklingen af et system til affaldssortering på gaden med en let forståelig information eller udarbejde ideer til, hvordan man er en god ven, eller måske komme med forslag til energi- og- CO2-besparende løsninger til bålet.

I kan tale med jeres kommune, en lokal virksomhed eller andre fra lokalområdet. De kan have en opgave eller problemstilling, som I kan arbejde med, så jeres lokalområde bliver mere bæredygtigt.

Del gerne jeres løsninger og idéer med os på aktivitetsdatabasen, så vi kan inspirere hinanden til spændende løsninger, der også kan bruges efter lejren.

Kontakt GloFo

Har du spørgsmål, så kontakt GloFo på glofo@sl2017.dk.

GloFo er støttet af Miljø- og energifonden