Affald er guld

Senest opdateret 29. juli 2022

Spejdernes Lejr 2022 sorterer skrald fra 32.000 spejdere, så det meste kan genbruges til andre formål. ”Det koster flere penge at sortere, men i længden vinder klimaet,” siger Aske Sigurdson, der er teknisk leder af Affald og Renovation på lejren

Af Jane Flarup, jane.flarup@sl2022.dk

Affaldet på Spejdernes Lejr 2022 sorteres efter alle kunstens og klimaets regler. Men skrald er ikke bare skrald. På Spejdernes Lejr 2022 er plast, metal, pap, papir og madrester dyrebare ressourcer, der kan genbruges til andre formål.

Eller næsten da, siger leder af lejrens Affald og Renovation, Aske Sigurdson.

”Vi kan genbruge rigtig meget, men ikke det hele. Måden vi sorterer på afhænger af, hvordan det er sat sammen. Forleden fik vi 20 lampestativer ind, som var brugt til en aktivitet. De ender som elektronikaffald, selvom de er lavet af træ og metal,” forklarer han.

”Vi fik også 10 tons jord ind fra en aktivitet, men det må vi ikke smide ud i Hedeland, for det er et fredet område, så det skal vi have sendt ud af lejren.”

SORTERES SOM ERHVERVSAFFALD

Spejdernes Lejr afleverer alt skrald som erhvervsaffald i tæt samarbejde med firmaet Remondis, som flytter affaldet fra lejren og ud til forbrænding og bioanlæg.

”Noget af det, vi gerne vil forbedre til næste Spejdernes Lejr er samarbejdspartnere, når lejren er slut. Noget bliver solgt på en auktion. Vi har en aftale med Kofoeds Skole om en masse sofaer, vi bruger i aktiviteten Future Town. Men det kunne vi godt gøre mere ud af.”

Hele Spejdernes Lejr er organiseret ud fra princippet, at affald skal genbruges mest muligt. I de frivillige lejrmedarbejderes kantine skal paptallerkner og bestik af bambus i en spand og spiseskåle af coated pap i en anden. Madaffald i en tredje.

Affald er guld. Men guldet er ikke i kroner og ører. Aske fortæller, at affaldssortering er dyrt. ”Når vi tager alt det, de andre ikke vil have, er der ikke penge i det. Guldet ligger, at vi sparer på ressourcerne. Netop i dag har hele kloden opbrugt dette års ressourcer. Vi skal bruge mindst muligt nyt.”

Ude på spejdernes lejrpladser sorteres affaldet også forskelligt: madaffald er restaffald, metaldåser i en container, plast og træ i deres respektive container. Hver dag mellem kl. 16 og 20 kan spejderne komme hen til genbrugsstationerne i de tre underlejre og aflevere sorteret skrald. Spejderne sender otte kubikmeter dåser på genbrug – om dagen og når lejren er slut, har det formentlig været mindst 500 tons affald i alt.

”Vi har meget mere affaldssortering på denne Spejdernes Lejr end i 2017 i Sønderborg,” forklarer Aske Sigurdson, der er maskinmesterstuderende ved Maskinmesterskolen i København.

SKRALDESANG

For syv måneder siden vidste Aske intet om affaldssortering, men ønsket om at være teknisk leder på den store internationale lejr endte med to muligheder:

”Enten kunne jeg blive teknisk leder for el eller også kunne jeg få affald. Jeg valgte affald, fordi det lyder spændende og som noget, jeg kan bruge i mit liv fremover. Jeg er vant til at arbejde i projekter fra min gymnasietid. Og så gik jeg i gang,” fortæller han.

Og sådan blev Aske bidt af en skraldespand og kaldes Mr. Affald har sat sig ind i hele forløbet med skrald fra start til slut, og han har samlet et lille team på fem mand m/k, som er lige så tændte på det, der smides væk. Så tændte er de, at de har skrevet deres egen slagsang på melodien ”Blæsten kan man ikke få at se”:

”Vi skulle have været 20 mand, men vi er kun seks med mig. Så vi løber meget stærkt. Men vi er vilde med skidtet.”

SYNG MED:

Vi tager skraldet

Mel: ”Blæsten kan man ikke få at se” af Asger Pedersen

Tekst: Birgit Petersen Børsting og Karen Marie Becket fra Skraldeteamet på Spejdernes Lejr 2022

 

Affald kan man ikke få at se

For Reno de har lige vær’t forbi

Spandene er nyligt tømte

John han troede at han drømte

Det er jo, fordi vi tager skraldet

 

Naturen den er flottest uden skrald

Uden plastik, dåser og makrel

Alle spejdere gør deres bedste

Reno hjælper, spørg bare Aske

Det er jo, fordi vi tager skraldet.

 

Skraldebjerge ses på festivaler

Hos os tømmes alt i intervaller

Dette styr’s af ’hittebarnet’

Bigbags affald bliver kranet

Det er jo, fordi vi tager skraldet.

 

Tænk på os i Reno hver en dag

Sortering er for os en hjertesag.

Skraldet deles i fraktioner,

Det er skønne genbrugstoner.

Fremtiden er jo fælles for os alle.

Holdet bag affaldssorteringen synger deres slagsang: ”Vi tager skraldet” Fra venstre Birgit Petersen Børsting, Kristina Becket, Karen Becket, Sigurd Krabbe, Aske Sigurdson. Foto: Lars Blomgreen Andersen
Aske er mr. Affald på SL2022 Foto: Lars Blomgreen Andersen

Kø til affaldscontainerne

På 20 minutter leverer spejdere fra underlejren Roskilde på Spejdernes Lejr flere hundrede kilo affald fra deres lejrpladser.

Af Jane Flarup, jane.flarup@sl2022

To frivillige styrer afleveringen af skrald med hård hånd, for sortering af affald er en del af Spejdernes Lejrs fokus på en fælles fremtid og på bæredygtighed.

I løbet af 20 minutter kommer spejdere fra Aalborghus, Arden, Norge, Hadsten, Skovtrop Bjæverskov, Roskilde, Køge, Gråbrødre-Odense, Polarstjernen, Trelleborg, Rødkærsbro, Esbjerg, Baunehøj-Viborg, Birke, Sydvest Mors, Jyllinge. Dåser, madaffald, flasker, glas, pap, papir – alt samlet i store affaldssække og spande, som tømmes over i de store containere.

”Spejderne er rigtig gode til at sortere affaldet. Vi har haft rigtig mange grupper forbi genbrugspladsen i dag. De kommer i bølger,” siger Michael Hust, leder i Dalum Gruppe, der i dag er trådt til som frivillig i genbrugsstationen til Underlejr Roskilde på Spejdernes Lejr 2022 sammen med Christoffer Nestor, leder i Polarstjernen i Odense. De fremhæver, at:

”Vi havde lige lidt ekstra tid og så fik vi en introduktion til, hvordan der skal sorteres affald. Det er et vigtigt arbejde at få styr på skraldet.”

Blødebollebakker skal i "blødplast" plast containeren. Foto: Lars Blomgren Andersen / SPEJDERNE