Med en donation på 6,6 mio. kr. kan Sønderborg Kommune klargøre Kær Vestermark til Spejdernes Lejr 2017, men også til aktiviteter på længere sigt, blandt andet på Danmarks største udendørs sceneplads.

Bitten og Mads Clausens Fond giver millioner til udvikling af Kær Vestermark

Senest opdateret 16. oktober 2016

Bitten og Mads Clausens Fond giver 6,6 millioner kroner til at udvikle det tidligere militære øvelsesareal Kær Vestermark i Sønderborg, hvor der den 22. til 30. juli 2017 holdes Spejdernes Lejr med 40.000 deltagere.

Gaven er primært til anlæg, der gearer lejrpladsens sceneområde som en permanent sceneplads, hvor der også i fremtiden let kan holdes megakoncerter med op mod 100.000 gæster. Det bliver det største sceneområde i Danmark og også syd for grænsen ned til Hamburg-området.

Det sker med anlæg af grusveje, kloak, vand, fibernet, el og med fast strømforsyning. Desuden er en del af gaven øremærket nye stisystemer. Blandt andet etableres en ridesti, skiltning og på længere sigt indhegning til løse hunde og kreaturer.

I det hele taget sigter gaven fra fonden på den langsigtede udvikling af Kær Vestermark som et grønt fritidsområde for alle borgere.

"Vi ser frem til at Kær Halvø i fremtiden kan blive et smukt og attraktivt naturområde for alle borgere, ligesom det også vil blive et område med mulighed for at afholde meget store arrangementer, i og med det ligger lige for enden af motorvejen og med gode parkeringsmuligheder på de omkringliggende grønne arealer," udtaler fondens formand, Peter Mads Clausen

Kort over Kær Vestermark med indtegning af de stier og indhegninger, som donationen fra Bitten og Mads Clausens Fond muliggør, mærket BMC i signaturforklaringen

Lejren er et udstillingsvindue

De 3,7 millioner af donationen er anlæg, som Sønderborg Kommune har med i sit budget for Spejdernes Lejr, og dermed er kommunen et godt stykke nærmere sin målsætning om at indhente 6 millioner kroner til lejren gennem eksterne puljer og fonde. For nylig har regionsrådet besluttet at afsætte 1 million kroner af sin kulturpulje til lejren, så kommunen er altså oppe på 4,7 millioner kroner i ekstern finansiering.

"Det er en fantastisk nyhed, at kommunen på den måde får opbakning til udvikling af Kær Vestermark og til Spejdernes Lejr. Vi får et unikt grønt område lige i forlængelse af vores nye havneområde, som også er i rivende udvikling med Bitten og Mads Clausens Fond som en stor drivkraft. Og spejderlejren vil tiltrække mange tusinde børn, unge og gæster, som vil opdage alle de muligheder, der findes i Sønderborg," siger borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S).

Sønderborg Kommune købte i 2014 Kær Vestermark, da Hærens Sergentskole blev flyttet til Varde. Samme år blev Sønderborg udvalgt af Spejderne som værtskommune for Spejdernes Lejr blandt 21 ansøgerkommuner. Lejren ventes at blive danmarkshistoriens største med 40.000 deltagere – heraf op mod 6000 internationale - og over 100.000 gæster.

"Vi er rigtigt glade for donationen, som betyder, at Spejdernes Lejr er med til at sætte gode, blivende spor i Sønderborg. Sceneområdet bliver omdrejningspunktet for nogle af lejrens største oplevelser, og med stisystemet får spejderne endnu bedre mulighed for at opleve området," siger Richard ”Rikki” Engelholm, den ene af lejrens to frivillige lejrchefer.

Kort over sceneområdet i den sydlige del af Kær Vestermark med indtegning af de anlæg, som donationen fra Bitten og Mads Clausens fond er målrettet, mærket BMC i signaturforklaringen

Kær Vestermark og Spejdernes Lejr 2017:

  • Det tidligere militære øvelsesareal Kær Vestermark er på cirka 150 hektar har en rig og varieret natur og kulturhistoriske værdier.  Sønderborg Byråd vil udvikle det til grønt fritidsområde og har vedtaget en helhedsplan. Kommunen samarbejder sideløbende med Danmarks Naturfredningsforening om en fredningssag, som nu behandles i Fredningsnævnet
  • Spejdernes Lejr foregår den 22. til 30. juli 2017. Lejrpladsen vil være på cirka 310 hektar, svarende til 343 fodboldbaner i Parken-størrelse. Cirka halvdelen udgøres af Kær Vestermark, mens resten er lejede jorder
  • Før lejren anlægges kloak, vand, el og fibernet til wifi i hele området. Rør og kabler samles i 37 infrastrukturpunkter i brønde under jorden. På de lejede jorder fjernes de igen, men på Kær Vestermark kan de tages i brug til senere events
  • Kommunens samlede budget for værtskabet og anlæg til lejren lyder på 37 millioner kroner, hvoraf de 6 millioner kroner hentes fra eksterne puljer og fonde
  • Spejdernes Lejr arrangeres af de fem korps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Sceneområdet:

  • Tilskuerområdet ved scenen er cirka 35.000 m² - 3,5 hektar. Normalt regnes med tre-fire personer i gennemsnit per m², så der er plads til cirka 100.000 tilskuere
  • Selve scenen forsynes med 1600 ampere strøm fra en permanent transformator (som Bitten og Mads Clausens Fond bidrager til). Til sammenligning er normal strømforsyning til en familiebolig 30-60 ampere
  • På sceneområdet etableres i alt seks IS-punkter (infrastrukturpunkter), hvortil der føres strøm, vand, kloak og internet. Den samlede forsyning til de seks IS-punkter er 2256 ampere. Der etableres fast kørevej til lastbiler med sceneudstyr
  • Under lejren vil der på sceneområdet være opstillet 184 toiletter, urinaler til 100 brugere, 12 handicaptoiletter med pusleplads samt håndvaske