Hvordan arbejder Spejdernes Lejr med bæredygtighed?

En lejr i balance

Senest opdateret 27. oktober 2021

Hvordan arbejder Spejdernes Lejr med bæredygtighed? Dette spørgsmål får vi ofte, og det korte svar er, at vi er meget opmærksomme på at sikre en så bæredygtig lejr som mulig.

Temaet for lejren er ’Fælles om fremtiden’

De 40.000 børn og unge, som deltager på Spejdernes Lejr 2022, vil deltage i en lejr med temaet ’Fælles om fremtiden’. Temaet sætter fokus på, at vi som spejdere tager ansvar for vores klode, menneskerne på den og vores fælles fremtid. 
Børn og unge er målgruppen for Spejdernes Lejr 2022, og det er dem, som skaber fremtiden. På Spejdernes Lejr kommer deltagerne til at have sjove og lærerige aktiviteter, der sætter fokus på temaet gennem blandt andet verdensmålene, og de vil reflektere over, at man som spejder hjælper hinanden og passer på vores omgivelser.

Læs mere om, hvordan Spejdernes Lejr arbejder med temaet gennem fem underpunkter her

Svær balancegang mellem flere hensyn

For Lejrledelsen er det vigtigt, at lejren minimerer sit miljø- og klimaftryk, og hvis muligt, efterlader et positivt aftryk. Bæredygtighed for os er imidlertid mere end blot miljø- og klimahensyn. For os betyder bæredygtighed også, at vi skaber en fantastisk lejr, hvor flest mulige børn og unge kan deltage. Derigennem styrker vi deres interesse for inkluderende fællesskaber, friluftsliv og udfordringer, værdier, der er med til at modne dem som personer.

Derudover er der også nogle eksterne vilkår som påvirker lejrens udformning og muligheder, ligesom vi selvfølgelig også skal sikre, at lejrens økonomi hænger sammen. Vi skal således sørge for, at vi også i 2026 kan invitere børn og unge til en uforglemmelig spejderoplevelse som en del af Danmarks stærkeste fællesskab.

I lejrorganisationen arbejder vi derfor ud fra fire hensyn:

  • Lejren skal være attraktiv for så mange børn og unge som muligt
  • Lejrens økonomi skal hænge sammen, så vi kan afholde flere Spejdernes Lejre
  • Lejrens miljø- og klimaaftryk skal være så lille som muligt
  • Lejren skal have bidraget til lokalområdets udvikling på en positiv måde

Det er ikke altid, at alle disse fire hensyn kan forenes i samme beslutning, men det er vigtigt for lejrorganisationen, at alle hensyn grundig overvejes, inden eventuelle kontrakter underskrives.

Vi arbejder derfor ud fra et princip i lejrorganisationen om, at vi skal vide, hvorfor vi gør, som vi gør – og være bevidste om konsekvenserne af vores handlinger.

Hvilke initiativer er igangsat?

  • Gratis adgang for gæster - det koster ikke noget at besøge Spejdernes Lejr som dagsgæst ligesom centrale aktiviteter er gratis at deltage i for besøgende. 
  • Fælles transport for deltagere i miljøvenlige busser - vi sørger for fælles transport til og fra lejren for deltagere i hele landet for at undgå så meget privat kørsel som muligt (desværre er togtransport ikke muligt pga sporarbejde på Banedanmarks nærved liggende togskinner under lejren).
  • Genbrug af materialer – efter lejren vil der blive afholdt en auktion, hvor materialer og brugte varer vil blive videresolgt.
  • Grønne workshops - flere aktiviteter og workshops har et bæredygtigt fokus, hvor deltagerne får inspiration og redskaber til en mere bæredygtig hverdag.
  • Blivende infrastruktur – Spejdernes Lejr kræver en omfattende infrastruktur, og vi prøver derfor at indtænke Hedeland Naturpark fremtidige brug af området i vores forbedringer.
  • Blandt de mange lejrfrivillige er der 100 lejrhjælpere. Det er unge og voksne, der har et udviklingshandicap, og som uanset deres udviklingshandicap, gerne vil være med til at få en stor spejderlejr til at fungere og hjælpe, hvor de kan. Læs mere her

Listen er på ingen måde fyldestgørende for alle initiativerne på Spejdernes Lejr 2022, men repræsenterer blot et udpluk af vores tiltag for at skabe en lejr i balance.
 

Sådan arbejder SL2022 med bæredygtighed