Erhvervslivet har brug for spejdernes kompetencer

Erhvervslivet har brug for nogen, der kan få ting til at ske, er i stand til at samarbejde og som siger ”Det finder vi ud af”, når de stilles over for vanskelige opgaver. Det var blandt konklusionerne, da erhvervsledere og spejdere mandag mødtes på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.

Temaet for dagen var spejderarbejde og ledelse. Gennem oplæg og i praksis oplevede erhvervslederne, at ”learning by doing” og arbejde i patruljer er grundlæggende principper i spejderarbejdet, som kan oversættes til værdifulde kompetencer i erhvervslivet.

Formand for Coop Danmark, Lasse Bolander, der har bestyrelsesposter både i erhvervslivet og spejderlivet, beskrev i et oplæg, hvordan han som 15-årig havde fået sine første bestyrelseserfaringer i en gruppebestyrelse hos spejderne og hvordan spejderarbejdet havde givet ham de første lederkompetencer.

- Det er meget lettere at være leder i erhvervslivet end i den frivillige verden, hvor det er afgørende, at man kan motivere andre til at løse en opgave, sagde Lasse Bolander.

Finansminister Kristian Jensen var ligeledes blandt oplægsholderne og nævnte, at han har rod i foreningsdanmark og har fået sine første muligheder for at lede andre, tage ansvar og skabe noget sammen med andre dér.

- Men i Vestjylland, hvor jeg voksede op, var det idræt man var aktiv indenfor. Der bliver man god til at sparke til en fodbold eller lave gymnastik. Det er først som voksen, jeg har fået kontakt med spejderarbejdet og oplevet, at det at gå til spejder betyder, at man bliver bedre til at være menneske, sagde Kristian Jensen.

Som en del af programmet var deltagerne i erhvervskonferencen på tur rundt på lejrområdet for at løse opgaver i samarbejde mellem erhvervsfolk og spejdere. Efter et oplæg om disruptiv ledelse og behovet for nye, åbne samarbejdsformer ved lektor Michael Norman Christensen fra Lederskolen ved UC Syd, blev dagens oplæg og oplevelser debatteret.

Et panel med David Hansen, formand for foreningen Spejderne, erhvervsmanden Lars Kolind og Anni Korsbæk fra Lederskolen på UC Syd, opsummerede konferencedeltagernes gode råd til spejderne. Her blev der fra mange sider gjort opmærksom på spejderes evne til at finde løsninger og samarbejde. Samtidig blev det påpeget, at spejdere ikke altid er gode til at gøre opmærksom på styrkerne i spejderarbejdet over for omverdenen, og spejderne blev rådet til at åbne sig mere udadtil.