Deadline for bestilling: 1. april
Foto: Anders Brandt-Jacobsen
Ingen Spejdernes Lejr uden bål og raftebyggeri! I denne artikel kan du finde detaljerede oplysninger om gruppens forsyning af rafter og løvtræsbrænde

Informationer om rafte og brændebestilling

Senest opdateret 6. april 2022

Rafter og brænde

Rafter bestilles via tilmeldingen som åbner medio februar.

Brænde

Der vil være brænde tilgængelig for deltagerne på Spejdernes Lejr 2022. Udgangspunktet er, at der vil være 0,0398 m3 nåletræ, som leveres i længder på 3 meter med en gennemsnitsdiameter er 15 cm. Det vil sige 1 stk. 3 m ”pind” pr. spejder i gruppen. Gruppen behøver ikke hente al brænde med det samme, ligesom gruppen kan få mere brænde på lejren, hvis det er nødvendigt.

Ønsker man løvtræ, kan der bestilles følgende:

Stykker af løvtræ 3m Ø25cm (ikke kløvet).      stk. pris          35,00 kr.
Brændetårn med 1,8m3 meter kløvet løvtræ.  stk. pris.    cirka 4.000 kroner (den endelige pris kendes først, når bestillingen foretages til juli)

Bestillingen af løvtræsbrænde foregår via rafter@sl2022.dk.

Deadline for bestilling af løvtræsbrænde er den 1. april 2022.

Rafter

Gruppen medbringe egne rafter på lejren eller købe rafter, som bliver leveret på lejren. Rafter købes via lejrens tilmeldingssystem, hvor der kan bestilles rafter i følgende længder:

Rafter med ende mærke    Længde:      3 m    stk. pris    30,00 kr.
Rafter med ende mærke    Længde:      6 m    stk. pris    60,00 kr.
Rafter med ende mærke    Længde:      9 m    stk. pris  130,00 kr.
Rafter med ende mærke    Længde:     12 m    stk. pris  160,00 kr.
Underlejrens sikkerhedsudvalg skal godkende brug af 12m rafter.

Deadline for raftebestilling er den 1. april 2022 via lejrens tilmeldingssystem. Rafter kan kun bestilles via lejrens tilmeldingssystem.

Udlevering af rafter og brænde

Fra lejrdeltagernes ankomstdag kan brænde og rafter hentes fra trædepoter i gruppens underlejr. Underlejren ved i hvilket depot jeres rafter og brænde ligger. Gruppens kontaktperson, som er opgivet ved bestillingen af brænde/rafter skal være til stede under afhentningen af rafterne med bestillingslisten og kvittere for udleveringen.

Depoterne skulle være store nok til, at de grupper, der har mange rafter, kan samle dem et sted og markere dem for derefter at hente dem i løbet af dagen.

Såfremt der skal ske opskæring af brænde med kædesav, benyttes de af underlejren indrettede afskærmede pladser ved depotet, hvor opskæring med kædesav kan foretages. Det påhviler ligeledes underlejrene samt den ansvarlige for gruppen at sikre, at alle der benytter kædesave eller andre former for motoriserede save samt tilhørende sikkerhedsgrej er over 18 år, og at arbejdstilsynets regler for brug af disse overholdes.

Brændeskærepladser

I hver underlejr er der et par brændeskærepladser. Pladserne har åbent 10-12 og 14-16. Gruppen kan benytte egen motorsav og skal benytte eget sikkerhedsudstyr: Skærebukser, høreværn, hjelm med visir og skærestøvler. Motorsave må ikke betjenes af personer under 18 år. Motorsave må kun benyttes på brændeskærepladserne. Benzinen til savene opbevares med omtanke.

Læs yderligere i Beredskabets vejledning ved brug af kædesav.

Oprydning/indsamling af rafter og brænde

Ved lejrens afslutning skal alle rafter og alt brænde indsamles således, at det er let at afhente for videre indsamling med skovvogn (lastbil). Derfor skal alle træmaterialer henlægges i depoter på egnede steder langs kørefast vej, som jeres underlejr vil anvise jer.

I skal hjælpe til med at sørge for pæn stabling:

  • Den tykke ende af træet (rod-enden) lægges ud mod vejen.
  • Alle rafter i samme bunke skal flugte i rod-enden.
  • Alt træ afleveres uden søm, skruer, snor og andre fremmedlegemer.

Følgende sorteringer benyttes:

  • Alt træ på 1 - 3 meter.
  • Rafter på 3 - 6 meters længde.
  • Rafter på 6 - 9 meters længde.
  • Rafter over 9 meter
  • Ukurante stykker under 1 meter (nål- & løvtræ) samt træ hvori der her været ild.

Der vil være en åben container til de ukurante stykker under 1 meter (nål- & løvtræ) samt træ hvori der her været ild.

Opdeling i forskellige længder er meget vigtig af hensyn til den videre transport på skovvogn.

Ejendomsret over træmaterialer og eventuel salg

Hvis nogle af grupperne ønsker at tage deres egne rafter med hjem, er følgende gældende:

  • Alle rafter og ekstra brænde bestilt og betalt via nettet, tilhører gruppen og må tages med hjem, men skal helst fjernes på hjemrejsedagen, dog senest den 5. august.

Hvis I selv ønsker at købe flere rafter efter lejren, eller I modtager forespørgsler om salg/køb af rafter/brænde, henviser I blot til ”Brænde og rafter” i LEI Teknik eller sender en mail til rafter@sl2022.dk.