Gør SL2022 uforglemmelig
Der er mange forskellige muligheder for at hjælpe som frivillig både før, under og efter Spejdernes Lejr 2022. Se nederst på siden, hvordan du tilmelder dig.

Bliv frivillig på Spejdernes Lejr

Bliv frivillig

  • Overvej om du vil hjælpe med til forberedelserne af SL2022
  • Overvej hvilket område du gerne vil være med til at udvikle
  • Udfyld og send en frivilligansøgning
  • Når din ansøgning er modtaget, bliver du kontaktet af relevant person

Kunne du tænke dig at være en del af holdet, der får Spejdernes Lejr 2022 til at blive en fantastisk oplevelse for alle? Så kan du blive frivillig. Der er mange forskellige jobs at få, både før, under og efter lejren. Det er vores mål, at frivillige får lige så store oplevelser som deltagerne. Det skal være sjovt, udfordrende og udviklende at være frivillig. Du kan læse mere om nogle af fordelene ved at være frivillig nedenfor.

Vi tilrettelægger jobs og vagter efter dine ønsker og behov - og forsøger at fordele arbejdet bedst muligt mellem jobbere, så alle eksempelvis får mulighed for at opleve de store events på lejren.

Lige nu søger vi frivillige til at være med til at planlægge og organisere lejren. Der er allerede lavet fem udvalg: Aktiviteter og Events, Deltagere, Lejrplads og Infrastruktur, Kommunikation og Frivillighed. Du kan læse mere om de fem områder og melde dig som medlem af lejrorganisationen her >>

Et hold servicevagter briefes inden nattevagten. Foto: Jesper Toft

Frivillig med familie?

Vil du gerne have din familie med på SL2022 samtidig med, at du er frivillig (også kaldet jobber)? Det er intet problem. Vi laver en underlejr, hvor du kan få passet dine børn i en slags frivilligbørnehave. Her vil der være aktiviteter for børnene, mens de voksne er på job. 

Hvor skal vi bo?

Du bestemmer selv, om du vil bo sammen med din spejdergruppe i en af de andre underlejre, eller om du vil bo i frivillig-området sammen med eksempelvis dine kolleger, klan eller familie. Det er også op til dig selv, om du vil spise i en lejrens kantiner eller om du vil bo på spejdermaner, og tilberede din egen mad på bålet i din lejr. 

Spejder på CV'et

Spejdernes Lejr giver jobbere mulighed for at få en individuel beskrivelse af deres spejder-kompetencer til deres CV, fortalt på en måde, så ikke-spejdere også kan se den store værdi af de kompetencer, spejdere har.

Der er også mulighed for at unge kan hjælpe lejren under praktiklignende forhold, så de kan afprøve et bestemt fag, de overvejer at uddanne sig inden for.

Pris for frivillige

Det koster ikke noget at deltage i Spejdernes Lejr's forlejr og efterlejr, men i 2017 var prisen for hele lejren 2.100 kroner og prisen for 2022 er endnu ikke fastsat. Prisen er den samme for alle på seks år eller derover som deltager på lejren, hvad enten du er med som jobber på lejren, leder eller deltagende spejder.

Det er også muligt at deltage i en kortere periode. Deltager du i en kortere periode, skal du betale dagspris i stedet. 

Det Danske Spejderkorps og Danske Baptisters Spejderkorps giver desuden mulighed for at deres unge medlemmer kan få økonomisk støtte til at deltage som jobber på Spejdernes Lejr 2022. Du kan læse mere på korpsenes egne hjemmesider. 

Derudover vil medlemmer af lejrorganisationen få nedsat deres pris for en endnu ikke fastsat procent (dog ikke mere end 50 procent), da deres arbejde ofte starter flere år forud for lejren. Dette er en ny beslutning for 2022-lejren og blev truffet af Spejderne i 2020. Du kan læse mere om beslutningen her >>>

Frivillige fra lokalområdet

Lejren vil nyde godt af en masse lokale ildsjæle, der gerne vil hjælpe til på lejren, men som foretrækker at bo derhjemme.

Frivillige på lejren, der vælger at bo uden for lejren og derfor ikke bor på lejren, skal ikke betale for at deltage. De skal betale gæstepris på parkeringspladsen og har mulighed for at tilkøbe mad eller tage en madpakke med.

Natalie fra Sverige var frivillig i køkkenet på Spejdernes Lejr 2012. Foto: Frederik Andreas Jørgensen

Sådan bliver du endeligt tilmeldt som frivillig

Systemet for tilmeldingen til frivillig-vagter under lejren er endnu ikke færdigudviklet, og du vil kunne finde et link her, så snart du kan tilmelde dig som frivillig (også kaldet jobber) for Spejdernes Lejr 2022.

Hvis du ikke overnatter på lejrpladsen

Selvom du ikke skal sove på lejrpladsen, har vi alligevel behov for en tilmelding for at vide, hvornår du kommer på lejren. Derudover skal vi vide, hvis du har børn, der skal passes i lejrens frivillig-børnehave , mens du arbejder. Hvis du ikke overnatter på lejrpladsen, er det gratis at deltage. Du skal dog tage madpakke med eller købe mad i en af vores cafeer.

Hvis du vil overnatte på lejrpladsen

Som frivillige er der frit valg, om du vil sove med andre frivillige i underlejren for frivillige, eller om du vil bo med din spejdergruppe. Du kan også vælge at sove det ene sted og spise det andet. Det er helt op til dig selv, at skabe den kombination, der passer dig bedst.

Du skal tage stilling til:

Lejrdage: Hvilke dage deltager du på lejren? Du kan gratis deltage i for- og efterlejr. Her arbejder du for dit hovedudvalg med at opbygge og nedbryde lejren.

Overnatningssted: Her kan du vælge mellem underlejren for jobbere/frivillige eller din egen spejdergruppe. Flytter du i løbet af ugen, kan du indtaste flere perioder. Bemærk, at alle campingvogne placeres i underlejren for jobbere. Bor du i campingvogn, skal det vælges i fanen Særlige ønsker. Du kan ikke vælge overnatningssted under for- og efterlejr, hvor lejren styrer placeringen.

Bespisning: Her vælger du, om du ønsker at spise i frivilligkantine, hos en spejdergruppe eller selv laver mad (i så fald kan du få råvarer udleveret uden ekstra omkostninger).

Transport: Som jobber er du som udgangspunkt IKKE tilmeldt fællestransport. Det skal tilvælges i denne fane, hvis du vil med busserne. Du skal formentlig være tilmeldt inden den 1. maj for at køre med fællestransporten. Kører du ikke med fællestransporten, vil du få en refusion baseret på din hjemkommune.

Specielle ønsker: Her kan du angive, om du skal have speciel forplejning, medbringer campingvogn, har et handicap eller andre ting, vi skal tage hensyn til.

Betaling: Her kan du vælge at betale gennem en tilmeldt gruppe/kreds. Skal du selv betale, skal feltet ikke udfyldes.

Børnepasning: Hvis du har børn med, som du gerne vil have passet, mens du arbejder, skal du oplyse dette ved tilmelding.

NB: Tilmeldingssystemet er endnu ikke færdigudviklet og der vil derfor kunne forekomme variationer, når tilmeldingen til Spejdernes Lejr 2022 åbner.

Hvis du skal tilmeldes eller betale gennem en gruppe

For at blive tilmeldt gennem gruppen, skal du tilmelde dig normalt som frivillig. I den endelige tilmelding kan du under bespisning, betaling og overnatningssted vælge en spejdergruppe. Her kan du finde din gruppe på listen og vælge, at du overnatter, spiser og betaler gennem dem. Du kan også vælge blot at betale gennem gruppen eller overnatte sammen med den. Det er vigtigt, at du aftaler det med gruppen, da de skal acceptere, at du sover, spiser eller betaler med dem. Det gør gruppen på sin egen tilmeldingsside, hvor dit ønske vil dukke op.

Det kan være en fordel at betale gennem gruppen, da gruppen så kan søge om lejrpladsrefusion for dig.

Der vil tættere på lejren blive mulighed for at:

  • Danne bofællesskaber. Som udgangspunkt ligger man i klynge sammen med resten af sit hovedudvalg - medmindre man bor i campingvogn.
  • Danne spisefælleskaber hvis man selv vil lave mad, kan man danne et fællesskab, som laver mad sammen og får et indkøbskort til at handle for.
  • Danne betalingsfællesskaber, hvis man ønsker en fælles afregning, som ikke er via en deltagende spejdergruppe.
  • Registrere jobberbørn, som er med på lejren. Så vent med at tilmelde dem til denne mulighed bliver frigivet.
  • Angive hvor mange og hvor store telte I medbringer.

NB: Tilmeldingssystemet er endnu ikke færdigudviklet og der vil derfor kunne forekomme variationer, når tilmeldingen til Spejdernes Lejr 2022 åbner.

Driller tilmeldingen? Der er hjælp at hente

Har du problemer med at blive tilmeldt, kan du få hjælp her:

Problemer med tilmeldingssystemet: casper.lovenslot@spejderne.dk

Generelle spørgsmål om lejren: info@sl2022.dk