Foto: Jakob Vibe
Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål på spejderneslejr.dk, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller udvalgene, som er drevet af frivillige.

Kontakt

Har du som deltager eller frivillig spørgsmål om Spejdernes Lejr, kan du kontakte lejrens callcenter på info@sl2017.dk eller tlf: 81 11 20 17

Leverandør? klik her.

Leverandør til Spejdernes Lejr

Spejdernes Lejr bliver med 40.000 deltagere den største danske spejderlejr nogensinde. Det kræver alt fra større entrepriser over rafter til kontorartikler og scene at lave lejr for så mange mennesker. Vi er derfor løbende på udkig efter leverandører.

Vi forsøger i det omfang det er muligt at bruge lokale leverandører - men er altid åben for gode tilbud fra hele landet.

De fleste indkøb foretages af udvalget Handel, Indkøb og Forplejning (HIF), der koordinerer på tværs af lejrens organisation for at opnå de bedst mulige aftaler. Samtidig rådgiver HIF de øvrige udvalg i organisationen, så Spejdernes Lejr fremstår som professionelle partnere i hele processen med et indkøb.

Da det meste af lejrorganisationen består af frivillige, har Spejdernes Lejr oprettet et sekretariat, der i hverdagen svarer på henvendelser og hjælper med at finde den rette kontaktperson i organisationen.

Sekretariatet kan kontaktes på mail@sl2017.dk eller 32 64 00 90.

FAKTURAER

Er du allerede leverandør til lejren bedes være opmærksom på følgende.

Sendes som pdf til faktura@sl2017.dk - bemærk, at kun vedhæftninger læses på denne mail.

Kontakt til bogholderiet på bogholderi@sl2017.dk

Fakturaer kan også sendes til:

Spejdernes Lejr
Arsenalvej 10
1436 København K

Fakturaer bedes overholde følgende:

  • Spejdernes Lejr, CVR nr. DK 33 69 00 53, Arsenalvej 10, 1436 København K (bemærk Spejdernes Lejr er UDEN 2017)
  • Indeholde tydelig angivelse af kontaktperson i lejrorganisationen
  • Hvis fakturaen relaterer til en kontrakt bedes kontraktnummer påført
  • Rabat/bonus skal fremgå
  • Da fakturaer skal godkendes af frivillige skal betalingsbetingelserne så vidt muligt være minimum 30 dage

Sekretariat:

Kontorleder
Linda Galberg
lg@sl2017.dk
 

Projektleder
Malene Schrøder
ms@sl2017.dk
2120 0268

Du er også meget velkommen til at byde ind med spørgsmål, ideer og input på Facebook: Spejdernes Lejr 2017

Lejrledelsen

Lejrchef

Mia Lind Ibsen mli@sl2017.dk
Richard Engelholm rikki@sl2017.dk

Deltagere og Underlejre

Dorte Munk-Petersen dmp@sl2017.dk
Rikke Frode Eggertsen rfe@sl2017.dk

Event og Spejderånd

Cæcilie Hørup Nilsson chn@sl2017.dk
Martin Holt Jensen mhoj@sl2017.dk

Internationalt

Lise Hauerslev lih@sl2017.dk
Richard Bjerregaard rib@sl2017.dk

Handel, Indkøb og Forplejning

Holger Nordstrøm hno@sl2017.dk
Peter Harbo pha@sl2017.dk

HR

Johannes Decca-Winding jdw@sl2017.dk
Pia Westergaard pwe@sl2017.dk

 

IT og Logistik

Niels Wive Marcussen nwm@sl2017.dk
Christian Eggert Jørgensen cej@sl2017.dk

Kommunikation

Annemette Holst Andersen aha@sl2017.dk
Niels Falk nfa@sl2017.dk

Politik og Identitet

Signe Lund Christensen slc@sl2017.dk
Suzette Frovin sfr@sl2017.dk

Regnskab og Budget

Nina Hanberg nih@sl2017.dk
Vibeke Dalgaard Krusager vdk@sl2017.dk

Teknik og Beredskab

Jens Christian Bundgaard jcb@sl2017.dk
Kirsten Lau Baggesen klb@sl2017.dk

Aktivitet og Uddannelse

Andreas Lynnerup akl@sl2017.dk
Morten Kjær Lennon mkl@sl2017.dk

Bestyrelse

Formænd

Benny Agergaard, Det Danske Spejderkorps bag@sl2017.dk
Rune Siglev, KFUM-Spejderne rsi@sl2017.dk

Claus Butt, Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Claus Ladegaard, KFUM-Spejderne
Grete Bækgaard Thomsen, De grønne pigespejdere
Niels Dam, Danske Baptisters Spejderkorps
Søren Eriksen, Det Danske Spejderkorps

Postadresse

Spejdernes Lejr
Arsenalvej 10
1436 København K
Tlf. 3264 0090

CVR. Nr. 33690053