Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål på spejderneslejr.dk, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller udvalgene, som er drevet af frivillige.

Kontakt

Hvis du som deltager eller frivillig har spørgsmål om Spejdernes Lejr, kan du kontakte lejrens callcenter på info@sl2022.dk

Leverandør? klik her.

Leverandør til Spejdernes Lejr

Spejdernes Lejr bliver med 40.000 deltagere den største danske spejderlejr nogensinde. Det kræver alt fra større entrepriser over rafter til kontorartikler og scene at lave lejr for så mange mennesker. Vi er derfor løbende på udkig efter leverandører.

Vi forsøger i det omfang det er muligt at bruge lokale leverandører - men er altid åben for gode tilbud fra hele landet.

De fleste indkøb foretages af Lejrplads og Infrastruktur (LEI), der koordinerer på tværs af lejrens organisation for at opnå de bedst mulige aftaler. Samtidig rådgiver LEI de øvrige udvalg i organisationen, så Spejdernes Lejr fremstår som professionelle partnere i hele processen med et indkøb.

Da det meste af lejrorganisationen består af frivillige, har Spejdernes Lejr oprettet et sekretariat, der i hverdagen svarer på henvendelser og hjælper med at finde den rette kontaktperson i organisationen.

Sekretariatet kan kontaktes på maria.jakobsen@spejderne.dk eller 32 64 00 90.

FAKTURAER

Fakturaer kan sendes til:

Spejdernes Lejr
Arsenalvej 10
1436 København K

eller til bogholderi@spejderneslejr.dk

Fakturaer bedes overholde følgende:

  • Spejdernes Lejr, Arsenalvej 10, 1436 København K (bemærk Spejdernes Lejr er UDEN 2022)
  • Indeholde tydelig angivelse af kontaktperson i lejrorganisationen
  • Hvis fakturaen relaterer til en kontrakt bedes kontraktnummer påført
  • Rabat/bonus skal fremgå
  • Da fakturaer skal godkendes af frivillige skal betalingsbetingelserne så vidt muligt være minimum 30 dage

Sekretariat:

Sekretariatschef
(ledig)

Kommunikationskonsulent
Bue Bejer Heckmann 
bue.heckmann@spejderne.dk
8188 4791

IT-projektleder
Casper Madsen Løvenslot 
casper.lovenslot@spejderne.dk
8188 4792

Sekretariatsmedarbejder
Maria Jakobsen
maria.jakobsen@spejderne.dk
2427 3509

Du er også meget velkommen til at byde ind med spørgsmål, ideer og input på Facebook: Spejdernes Lejr

Lejrledelsen

Lejrchef

Claus Rantzau claus.rantzau@sl2022.dk

Deltagere

Brian Friis brian.friis@sl2022.dk
Stine Basballe stine.basballe@sl2022.dk

Kommunikation

Jesper Oehlenschläger jesper.oehlenschlager@sl2022.dk
Celine Jagd celine.jagd@sl2022.dk

Bestyrelse

Formand

Grete Bækgaard Thomsen, De grønne pigespejdere grete.baekgaard.thomsen@spejderne.dk

Claus Rantzau, KFUM-Spejderne
Niels Dam, Danske Baptisters Spejderkorps
Elise Mølleskov, Det Danske Spejderkorps

Postadresse

Spejdernes Lejr
Arsenalvej 10
1436 København K
Tlf. 3264 0090