Onsdag den 26. juli får de fleste af deltagerne på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg besøg fra deres hjemkommuner.

Politikere fra 71 kommuner besøger Spejdernes Lejr 2017

41 borgmestre og 57 andre kommunalpolitikere og embedsmænd fra i alt 71 kommuner har taget mod en invitation til at besøge deres lokale spejdergrupper på lejren og samtidig deltage i en kommune-spejder-konference. Spejderne på lejren bor kommunevis, og de kommunale repræsentanter er inviteret på besøg onsdag fra kl. 10.

Dagens program for gæsterne indledes hos de lokale spejdergrupper, der vil præsentere nogle aktiviteter og vise rundt på lejren, inden der serveres frokost hos de lokale værter.

Kl. 13-15 mødes alle de kommunale repræsentanter samt en 13-17-årig spejder fra hver af landets kommuner til konference. Dagen afsluttes med reception kl. 15-16.

Program for kommune-spejder-konferencen (kun deltagelse for kommunalpolitikere og lokale spejdere):

1. Velkomst
2. Creating a better world – om den internationale spejderbevægelse
3. Spejdermetoden – om patruljesystemet, børn leder børn og learning by doing
4. Hvordan samskaber vi stærke fællesskaber lokalt?
5. Opsamling og afrunding

FAKTA – BAGGRUND Forud for Spejdernes Lejr 2017 har 94 danske kommuner deltaget i en Epinionsundersøgelse om kommunernes opfattelse af spejdere og Spejdernes Lejr. Kendskabet til spejderarbejdet og Spejdernes Lejr 2017 er højt ifølge undersøgelsen, der blev foretaget i foråret 2017. Kommunerne nævner fællesskab og udeliv blandt styrkerne hos spejderne. Blandt udfordringer for spejderne beskrives den øgede digitalisering, som kommunerne ser et stort potentiale i at integrere i spejdernes arbejde. TIL

REDAKTIONEN Fotos fra Spejdernes Lejr 2017 kan hentes i høj opløsning på foto.sl2017.dk Billederne kan bruges frit – Spejdernes Lejr 2017 samt fotografen skal krediteres Efter arrangementet udsendes yderligere tekst og foto om dagen.