Mandag besøgte H.K.H. Prinsesse Benedikte Spejdernes Lejr.

Prinsessebesøg på Spejderens Lejr

H.K.H. Prinsesse Benedikte takker for blomsterbuket fra Ida Marie fra De grønne pigespejdere Bellahøj. I baggrunden Benny Agergaard, formand for Spejdernes Lejrs bestyrelse. Foto: Tim Riediger

H.K.H. Prinsesse Benedikte startede sit besøg med at byde velkommen til erhvervsevent på Spejdernes Lejr, hvor fremtrædende politikere, erhvervsledere og spejdere mødtes for at høre om, udøve og diskutere moderne ledelse i spejderverdenen og erhvervslivet.

Efterfølgende bevægede H.K.H. Prinsesse Benedikte sig ud i lejren, hvor H.K.H. Prinsesse Benedikte først besøgte SOS-Børnebyernes aktivitetstelt, hvor lejrens børn er med til at lave et langt maleri bestående af fodaftryk fra spejdere, der har deltaget i lejren.

Herfra gik turen til Sct Georgsgildernes aktivitet, HOTELT. Her hørte H.K.H. Prinsesse Benedikte først om deres vikingeaktivitet, og hilste på børn og voksne der deltog i aktiviteten. Aktivitetsdeltagerne begavede her H.K.H. Prinsesse Benedikte med armbånd, tørklæderinge og lignende fra aktiviteten, ja, sågar et snobrød blev det til. På samme aktivitet hørte H.K.H. Prinsesse Benedikte om Sct Georgsgildernes HOTELT.

HOTELT er en mulighed for lejrens frivillige til at leje sig ind i et telt for en enkelt nat eller flere. Teltene vil efterfølgende blive doneret til spejderarbejdet. Efter besøget hos Sct Georgsgilderne var der frokost. Efter frokost spadserede H.K.H. Prinsesse Benedikte først gennem den centrale del af lejren. Her hørte H.K.H. Prinsesse Benedikte om ledelsesuddannelse inden for spejderorganisationerne, og bagefter besøgte hun det internationale telt, hvor H.K.H. Prinsesse Benedikte talte med spejdere fra bl.a. England, Tyskland, Østrig og Italien.

Herefter besøgte hun spejdere fra Sønderborg Kommune i kvarteret ”Mojn i æ møll” i underlejren ”Møllen”. Først stoppede H.K.H. Prinsesse Benedikte ved Broager Drengespejderes imponerende bygningsværk, hvor spejderne sover i et hjemmebygget ”hus” på den øverste etage.

Så besøgte H.K.H. Prinsesse Benedikte Pigespejderne fra Asserballe. På lejrpladsen så H.K.H. Prinsesse Benedikte først madlavningsafdelingen, og bagefter fik H.K.H. Prinsesse Benedikte et blik ind i pigernes telt, og så hvorledes pigerne havde indrettet sig.

H.K.H. Prinsesse Benedikte spurgte interesseret ind til pigernes hverdag, når de er på lejr. På vej videre snakkede hun med flere spejdere fra andre grupper i Sønderborg Kommune.

Inden H.K.H. Prinsesse Benedikte vendte tilbage til erhvervseventen, besøgte H.K.H. Prinsesse Benedikte FABtown. FABtown er lejrens udviklingsaktivitet. Her fik H.K.H. Prinsesse Benedikte et indblik i spejdernes forslag til bekæmpelse af CO2, elektroniske hjælpemidler til lejren, ligesom hun kiggede på produktionen af sheltere.

Under lejren bliver der bygget syv sheltere, som sidenhen vil blive opsat i området, og være til nytte og gavn for borgerne i Sønderborg Kommune.

Overalt hvor H.K.H. Prinsesse Benedikte kom frem, blev hun mødt af glade voksne og børn fra både indland og udland, som beredvilligt svarede på Prinsessens spørgsmål. I FABtown gav H.K.H. Prinsesse Benedikte et interview til lejrens tv, hvori hun bl.a. sagde:

”Det har været fantastisk spændende at følge hele processen omkring tilblivelsen af Spejdernes Lejr, og det er helt anderledes at se lejren nu i virkeligheden end bare på papir. Det er spændende at se, hvordan det er lykkedes at få en spejderlejr med mere end 35.000 deltagere til at virke så intim. Det bliver spændende at se om fire-frem år, i hvilken retning spejderlejren så har bevæget sig.”

TIL REDAKTIONEN Fotos fra Spejdernes Lejr 2017 kan hentes i høj opløsning på foto.sl2017.dk Billederne kan bruges frit – Spejdernes Lejr 2017 samt fotografen skal krediteres.

KONTAKT: Hans Jørgen Albrechtsen, Presse@sl2017.dk