Refleksion og åndelighed

Hvad er refleksion og åndelighed for en størrelse?

Deltagerne på Spejdernes Lejr 2022 har forskellige traditioner for at arbejde med refleksion og åndelighed. Derfor bliver der på Spejdernes Lejr 2022 spændende refleksionsaktiviteter, der beskæftiger sig med alt lige fra vores fælles fremtid til selvudvikling og ens personlige forhold til åndelighed.

Det bliver muligt at møde det åndelige gennem aktiviteter, der enten har et kristent, muslimsk eller ikke-religiøst udgangspunkt. Der vil altså både være aktiviteter med og uden forkyndelse, og der er plads til nysgerrighed og til at lære mere om andres tro eller livssyn.

På denne side kan du læse mere om fordybelsesmaterialet, lejrsalmen og aktiviteterne på lejren. Derudover har vi også lavet en "Ofte stillede Spørgsmål", hvor du kan finde svar på alt mellem himmel og jord.

Hvorfor er der tre spor?

Du har måske undret dig over, at der er tre spor i fordybelsesmaterialet. Årsagen er, at vi ønsker at favne alle korpsenes udgangspunkter.

Derfor er der et spor, der fokuserer på en ikke-religiøs tilgang. Det spor har vi valgt at kalde "Spejderånd", da det er noget, der binder os alle sammen som spejdere.

Derudover er der et kristent spor, da tre af korpsene har en kirkelig tilknytning.

Sluttelig er der et muslimsk spor, da der er et muslimsk spejderkorps, Semerkand Spejderne, samt muslimsk gruppe under DDS, Oliven Spejderne. 

På lejren

Der sker en masse i de to bobler: Dropin aktiviteter, alternative gudstjenester og information om Islams fem søjler og meget meget mere.

Interesseret? Så læs mere her

Lejrsalmen

En stor lejr fortjener en lejrsalme, synes vi. Salmen er skrevet af Iben Krogsdal og melodien er af Jesper Gottlieb. Du kan både hente sangark og melodi, så den er nem at lære og bruge til et spejdermøde.

Hent og hør den her

Fordybelse

Materialet er bygget op om 10 korte historier af Iben Krogsdal. Hver historie handler om et emne, der fylder hos spejdere i alle aldre.

Historierne er nemme at gå til for dig som leder med introduktion, historien og tre vinkler, som du frit kan vælge imellem.

Historierne finder du her

Skal du giftes, døbes eller har du et spørgsmål?

Så tjek vores "Alt mellem himmel og jord: Ofte Stillede Spørgsmål" ud. Du finder den lige her

På lejren

Refleksion og åndelighed holder til i to bobler på lejren. Den ene hedder "Nu'et" og den anden "Åndehullet". I det hurtige "Nu'et" kan du lave et stop i Tankestationen, tage en tur på en refleksionsrute og andet, der alt sammen sætter tankerne i gang om, hvad vi spejdere egentlig er for en størrelse. I "Åndehullet" er der ro og fred til at tænke store tanker. Både ud fra et kristent, muslimsk og spejderånds perspektiv.

Der kommer løbende mere information om aktiviteterne i de to bobler samt de forskellige religiøse tilbud i kirken og moskeen.

Lejrsalme "Fælles om fremtiden"

Vi spejdere er glade for at synge! Og da tre af korpsene på lejren har en kirkelig tilknytning, synes vi, at det er passende med en lejrsalme. Den handler om at være fælles om fremtiden.

Brug salmen til spejdermødet og på weekendturen, så I er klar til at synge med på lejren, når vi sammen synger salmen til de daglige refleksioner og den store fælles gudstjeneste.

Herunder kan du hente sangark med melodi og tekst, udgave med noder til klaver og indspilning - både med og uden sang. Så er den lige til at bruge til et spejdermøde.

Du kan høre lejrsalmen lige her

Hent noder, tekst og indspilning her

Fordybelsesmateriale

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal har skrevet novellerne og spejdere fra DDS, KFUM-Spejderne, Baptistspejderne og Semerkand Spejderne har lavet fordybelsesmaterialet til fortællingerne.

Sporene er valgt ud fra, hvilke spejdere der findes i Danmark: Der er de ikke-religiøse korps, korps, der har en kirkelig tilknytning og muslimske spejdere i henholdsvis Semerkand Spejderne (associeret med KFUM-Spejderne) og Oliven Spejderne, DDS.

Sporene giver forskellige vinkler på, hvordan du og dine spejdere kan forstå historierne. Du vælger selv mellem de tre spor, alt efter hvad der passer til dine spejdere.

Den første historie er klar nu. De to næste bliver klar i løbet af foråret. De sidste syv er klar i juni, så du kan nå at læse dem inden lejren.

Lige til at gå til

Materialet består af tre overordnede dele: En fortælling, en intro til temaet og en valgfri refleksionsoverbygning. Det giver mening at læse materialet i den rækkefølge, men når det skal formidles til spejderne kan du vælge de dele ud, som du synes giver bedst mening for dem i forhold til deres alder, interesse samt tidspunkt og kontekst for fordybelsen.

Der tilbydes tre forskellige refleksionsoverbygninger: en kristen, en muslimsk og en af ikke-forkyndende karakter, som i stedet beskæftiger sig med, hvad det vil sige at være spejder. Den overbygning har vi valgt at kalde “Spejderånd”. De enkelte grupper kan selv vælge hvilken overbygning de synes giver mening for dem. 

Mod

Som spejdere er vi del af et stort internationalt fællesskab. Vi er bundet sammen af spejderværdierne trods kulturelle og sociale forskelle. Alligevel kan mødet med en spejder fra en helt anden verden være skræmmende.
Når det globale fællesskab bliver til en konkret anden spejder, kræver det mod at se alt det fælles. Forskellene springer i øjnene, men bag dem er nye venskaber, spændende perspektiver og oplevelser for livet.
Vi skal finde modet til at se det, der binder os sammen, når vi møder nye spejdervenner ude i verden, men også når vi møder en spejder fra en anden gruppe. At gå fælles ind i fremtiden kræver mod til at række ud. I historien er det netop sådan et møde, der skal tages mod til.

Talent

Du kender det sikkert: At stå foran et skræmmende og ukendt problem. Du ved ikke, hvordan du skal løse det – eller om du kan løse det! Det fylder, og du har mest af alt lyst til at lade det være.
Men du kan høre, at problemet også kalder på dig - på at blive løst, en lille del ad gangen. Og når den sidste lille del er løst, kan man se tilbage og tænke: Var det det? Det var da faktisk ikke så slemt, som jeg frygtede!
Sådan har Niels det i dagens fortælling. Han står overfor et af de værste problemer: hvordan viser man, at man kan meget mere, end de andre tror? Og end man selv tror? Niels gør det ved at løse problemet i ti små bidder.

På vej

Vi er fælles om fremtiden, og fællesskabet finder vi i det store og i det små. Historien viser, hvordan det nære fællesskab - fællesskabet med spejdervennerne - gør en enorm forskel for et menneske.
For i det nære fællesskab finder vi tryghed, forståelse og opbakning. Vi udfylder hver vores rolle med de kompetencer og evner, som vi har. Vi ved, at ingen kan alt – men sammen kan vi overkomme selv den største forhindring.
I dagens fortælling ser vi, hvordan fællesskabet omfavner og støtter Eva. De kan ikke ændre Evas livsbetingelser, men de kan forandre fællesskabet, så hun ikke skal skille sig ud og føle sig anderledes. På den måde hjælper de hende med at bære det, der føles tungt.

Hent det samlede materiale her

Hver gruppe har fået til sendt et trykt hæfte med alle 10 historier. Vil du gerne have hæftet som pdf, kan du hente den her.

Hent aktivitetsmateriale

Du kan hente skabelonen til en spejder nip-napper på dansk og engelsk samt alle de tankekort, du kunne trække i Tankestationen.

Alt mellem himmel og jord

Har du spørgsmål? Så har vi svar!

Hvad skal vi gøre hvis vi vil holde dåb eller bryllup i lejrkirken?

Hvis I ønsker en kirkelig handling i lejrens teltkirke skal I henvende jer til Karen Damsgaard-Bruhn:

Karen.damsgaard-bruhn@sl2022.dk

Hvorfor spejderånd, kristendom og islam?

De tre spor repræsenterer de spejderkorps og grupper, der findes i Danmark.
Spejderånd er den ikkereligiøse del af refleksion og åndelighed.

Kristendom repræsenterer både de spejdere, der har tilknytning til folkekirken, baptistkirken og den katolske kirke.

Islam repræsenterer de muslimske spejdere i henholdsvis Semerkand ungdom (associeret med KFUM spejderne) og Oliven spejderne (under DDS)

Hvorfor har I ikke andre religioner repræsenteret på SL22?

Vi har taget udgangspunkt i de grupper, vi har i Danmark.

Vi er dog altid nysgerrige og åbne overfor andre religioner og livssyn, så andre er også velkomne til at fortælle om deres religion eller livssyn i vores refleksionsområde.

Hvorfor er der skrevet en salme?

Tre af de korps, der er med på Spejdernes Lejr, har en kirkelig tilknytning. Derfor er det passende at have en salme, som taler ind i lejrens tema, men som også er “langtidsholdbar” og kan bruges i andre sammenhænge. Salmen gør det ikke ud for lejrsangen.

Det lyder spændende! Jeg vil gerne være med!

Fedt! Alle, der synes, at refleksion og åndelighed er spændende, er velkomne!

Du kan være kristen, muslim eller ikke-religiøs. Der er plads til alle!

Det eneste krav er, at du er åben overfor andres holdninger, nysgerrig på holdninger, du ikke deler, og interesseret i at få din horisont udvidet.

Vil du være med? Så skriv en mail til:

Mathilde Høstrup på mathilde.hostrup@sl2022.dk (Spejderånd og Nu'et)
Karen Damsgaard-Bruhn på karen.damsgaard-bruhn@sl2022.dk (Åndehullet, kristendom og islam).