Samarbejdet i kommunen flytter det klassiske spejderarbejde

Senest opdateret 2. august 2022

Af Leah Porse Rasmussen

Klokken er seks og spejderne fra alle Slagelse kommunes spejderkorps går mod det fælles køkken og får udleveret aftensmad. Maden er lavet i store 80 liters gryder over bål. Bålene varmer samtidigt i et system af kobberledninger vandet til opvasken til en stor varmtvandsbeholder. Slagelse spejderne skiftes til at lave mad, så de enkelte grupper ikke hver aften skal stå for bål og mad og dermed har ledig tid til andre aktiviteter.

Planlægning er vigtig for samarbejdet

Mette Bjerregaard er kommuneansvarlig for Slagelse kommune og fortæller, at samarbejdet mellem spejderne i Slagelse er vokset siden første Spejdernes Lejr i 2012. I 2012 bestod samarbejdet i at lave en kopi af Storebæltsbroen, men frem mod både 2017 og 2022 har spejderlederne mødtes i god tid og lavet flere udvalg. Etableringsudvalget har planlagt, hvordan den fælles lejrplads skal se ud og hvordan køkkenet skulle bygges. Et proviantudvalg har koordineret maden, mens et økonomiudvalg har søgt om midler til den fælles Slagelse-lejrplads. Af midlerne har de blandt andet indkøbt stålbordplader til køkkenet, varmtvandsbeholdere og solceller, der giver strøm på lejren, så der kan oplades mobiltelefoner og give lys i det fælles køkken.

Spejdergrupperne i Slagelse Kommune har indrettet store kogepladser, så de kan lave mad til over 200 mennesker. To spejdere passer her pølserne. Foto: Jakob Skipper

Samarbejdet giver spejderne tid til aktiviteter

Mette Bjerregaard påpeger vigtigheden i, at grupperne i Slagelse kender hinanden og kan samarbejde, mens spejderne på denne lejr kan lære hinanden at kende. Spejderne Laura og Ida synes, det er dejligt, at de kan få lidt fri om eftermiddagen og ikke skal hugge brænde og forberede mad hver dag. Derimod er Viktor og Magnus knap så begejstrede. ”Det er den kedeligste lejr, jeg har været på,” siger Magnus med et kækt smil. Han kan godt lide opgaverne omkring madlavningen. Ida må også indrømme, at samarbejdet i patruljen forsvinder lidt, når man ikke hver dag skal hjælpes om fx madlavningen. Men den ekstra tid har givet spejderne mulighed for at opleve lejren og deltage i flere aktiviteter. Laura og Ida har udnyttet det til fulde og både taget Friendship Award og Fælles om Fremtiden-mærkerne. Og i Slagelse kommune er spejderne Fælles også i fremtiden. Efter lejren skal udstyret fordeles mellem spejdergrupperne, så det kan opbevares og bruges indtil udstyret igen skal samles sammen og bruges på næste lejr i 2026.