Solsikken - et symbol på usynlige handicap

Senest opdateret 29. juli 2022

For mange spejdere er det en selvfølge, at vi alle skal være her. For personer med angst, autisme, ADHD, hørenedsættelse, ordblindhed, hjerneskade mv. kan det bare være ekstra svært at være her på fællesskabets præmisser.  

Når du ser en Solsikke er det et tegn til dig om at der kan være behov for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Det er en bøn til dig om at slå autopiloten fra, fordi personen du møder kan have andre behov eller måske anderledes adfærd end du forventer.  

Når man er på lejr er der en anden hverdag. Det kan være svært at have et usynligt handicap på aktiviteter, i køen hos supermarkedet eller blandt andre, der ikke helt forstår hvor man  

· Beder om at få samme forklaring tre gange  

· Spørger om vej selvom man står lige ved skiltet  

· Ikke opfatter den instruks, der gives korrekt  

· Ikke hører når ens nummer er råbt op  

· Har svært ved at formulere sætninger  

· Bliver forvirret, irritabel og sur  

· Har brug for meget detaljerede forklaringer  

Og reaktionerne kan det være ubehageligt hvis man skal forklare sig eller måske bliver mødt med irritation og misforståelser.  

Vær lydhør og hjælpsom. Særligt når du ser en Solsikke. Så er det nemmere for alle at være her.  

Nogle bærer Solsikken hele tiden, andre når der er særligt behov  

På lejren er der en del spejdere, der bærer en solsikkesnor. Nogle bærer den hele tiden fordi det giver tryghed og andre tager den på i situationer, der kan være svære for dem. For at skabe mere forståelse har nogle af dem valgt at stå frem og skabe mere synlighed om solsikkesnoren.  

Lilja Kæregaard, Herlev Byspejderne  

Lilja var ude for en ulykke for to år siden og har pådraget sig en langvarig hjernerystelse. For Lilja betyder det, at hun har mere behov for at kunne trække sig og være sig selv.  

For Lilja betyder snoren, at hun kan tænke på at være på spejderlejr, i stedet for hele tiden at skulle forklare sig og undskylde.  

Liljas udfordringer gør at hun er meget sensitiv for lys og lyd. Derudover er hun også svimmel, har hovedpine, kvalme og generelt ubehag: “Nogle dage går jeg på aktivitet med solbriller på. Andre dage trækker jeg mig til mit eget telt i lejren, for så har jeg mit frirum. Jeg er meget af tiden derhjemme og er ikke så aktiv. Så inden jeg rammer muren, kan jeg bedre sige fra – uden at føle mig udenfor.”  

Lilja er glad for sin solsikkesnor så andre kan se at hun har et usynligt handicap. Foto: Mathias Kjær Pedersen / SPEJDERNE

Ida Aamand, Gesten Spejderne  

Ida stillede også op til interview fordi hun synes at der skal mere fokus på solsikkesnorene. Det er nemmere at være på lejr med en solsikkesnor, for så vises der mere hensyn – uden at skulle forklare sig hele tiden. Ida jagtede solsikkesnoren inden lejren, så hun kunne få den med.  

Ida har ADHD og synes det kan være svært at være på lejr uden at vise man har udfordringer. Når man har ADHD kan man godt være ekstra sensitiv, blive hurtigere overstimuleret, have manglende forståelse og fokus. Nogle gange kan det også være svært at se sammenhængen. “Det er rart ikke at skulle forklare sig hele tiden. Solsikkesnoren er et genialt koncept, for jeg kan være mig, uden at skulle være den der er udenfor hele tiden.”  

Ida brugte den på aktivitet forleden, hvor hun var nødt til at sige fra. “Jeg skulle slet ikke forklare mig eller noget.”  

Ida Aamand har solsikkesnor på så man kan se at hun har et usynligt handicap men det betyder ikke at hun ikke kan gøre noget. Foto: Mathias Kjær Pedersen/SPEJDERNE

Lærke Vestergaard Knudsen, Vaarst-Hellum Gruppe  

Lærke bærer også snoren på lejren. Lærke har tourettes, ADD (stille ADHD), atypisk autisme og nedsat hørelse. Lærke bruger snoren på grund af sit handicap og så fordi hun gerne vil sætte mere fokus på snoren.  

For Lærke betyder det, at der er mere frihed og rum til at være på lejren. Det er svært at være på lejr, når man hele tiden har tics. “Hos os selv ved de hvordan jeg har det, men når jeg er ude blandt andre så virker det bare!”  

Lærke føler at det er dejligt, at det er dejligt med mere fokus. “Det skal bare udbredes noget mere, så alle ved hvad det betyder.” 

Lærke Knudsen er også meget glad for solsikkesnoren. Foto: Kirsten Marie Abildgaard

Man kan læse mere på www.solsikkeprogrammet.dk og følge Solsikkeprogrammet på Facebook eller Instagram.  

Spejdernes Lejr er ikke medlem af Solsikkeprogrammet, men i samarbejde med Solsikkeprogrammet og Videnscenter om Handicap oplyser vi om Solsikken for at skabe en god oplevelse for alle.