Organisationen Spejderne leder lige nu efter en engageret Sekretariatschef til Spejdernes Lejr og betjening af Spejdernes Bestyrelse.

SPEJDERNE søger Sekretariatschef

SPEJDERNE leder lige nu efter en engageret Sekretariatschef til Spejdernes Lejr og betjening af Spejdernes Bestyrelse.

Du bliver Sekretariatschef for

SPEJDERNE, en paraplyorganisation, der repræsenterer de fem danske spejderkorps; Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. De fem spejderkorps har i mange år samarbejdet om forskellige projekter, og i 2015 gik de fem spejderkorps sammen i den fælles forening Spejderne. 
Din hovedopgave bliver Projektet Spejdernes Lejr, Danmarks største spejderlejr og den største lejr for børn og unge i Norden. 

Din rolle

Som Sekretariatschef skal du understøtte bestyrelsen i Spejderne og organisere Spejdernes Lejr.

Din opgave er at levere på projektet og skabe de bedste rammer og betingelser for projektet frem til afvikling. Du vil forestå opfølgning og fremdrift overfor bestyrelsen og være sparringspartner. Du skal sikre at lejren har de bedste forudsætninger for at lykkedes godt. Langt de fleste opgaver på Spejdernes Lejr bliver løst af dygtige og engagerede frivillige ildsjæle, hvis fortsatte store engagement skal understøttes gennem alle projektets faser. Derfor bliver det en meget central opgave for sekretariatschefen at skabe rammer for projektet, som tager hånd om og understøtter de frivilliges engagement. Sammen med de frivillige, vil sekretariatschefen få til opgave, at skabe og udvikle Spejdernes Lejr, og sikre at projekterne når deres mål

Dine hovedopgaver bliver:

  • Betjening af Spejdernes Bestyrelse, herunder forestå udarbejdelse af forskellige beslutningsoplæg og generel udvikling af bestyrelsesarbejdet.
  • Ledelse og drift af et mindre sekretariat.
  • Understøtte lejrorganisationen for den enkelte Spejdernes Lejr og øvrige frivillige.
  • At skabe samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere, såsom værtskommuner, fonde, virksomheder og andre foreninger, sikre de rigtige personer mødes i de rette fora.
  • Have overblikket over Spejdernes Lejr, projektet som helhed, status på delmål, sikre prioritering og opfølgning i samarbejde med styregruppen.
  • Støtte lejrledelsen i intern kommunikation om Spejdernes Lejrs fremdrift.
  • Være Spejdernes ansigt udadtil mod frivillige, organisation, internationalt og overfor pressen.

Din baggrund

Du har erfaring med samarbejde, i en politisk ledet organisation, eventuelt en bestyrelse og er en kompetent sparringspartner. Du har forståelse for og gerne erfaring med ledelse af større eller komplekse projekter og stakeholders involvering. Du er vant til også at have det økonomiske overblik.
Du har personaleledelseserfaring og erfaring med at navigere blandt mange interessenter med mange forskellige holdninger. 

Det vil være naturligt, at du har forståelse for frivillige organisationer/NGO-er, store events og de spændingsfelter, der naturligt vil være. Du har måske været med til at udvikle organisationer i nye spændende retninger på kryds- og tværs, så du kan give et friskt blik på Spejderne, der ønsker at udvikle sig i nye retninger. Du har både politisk tæft, analytisk begavelse og situationsfornemmelse, og bruger den brede viden du får om forskellige interessenter og deres ståsted på en konstruktivt og balanceret måde.

Hvordan søger jeg stillingen?

Hvis du er interesseret i at søge stillingen, sender du en motiveret ansøgning og CV til sekretariatschef@spejderne.dk senest d. 14-09.2020. Rekrutteringsbureauet Peoplement deltager i dele af ansættelsesprocessen.

Ansættelse: Der er tale om en fast stilling med afsæt i en 37 timers arbejdsuge, hvor du i høj grad kan tilrettelægge din egen tid, da noget arbejde ligger uden for normal arbejdstid i aften og weekender.  
Løn: Lønvilkår forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer.
Tiltrædelse: d. 1. november 2020, eller snarest derefter.
Arbejdssted: Stillingen er placeret på Spejdercenter Holmen, København K.

Mere information om SPEJDERNE: https://spejderne.dk eller mere information om Spejdernes Lejr: https://spejderne.dk/projekter/spejdernes-lejr

Kontakt SPEJDERNE: Kristine Clemmensen-Rotne, formand for Spejderne, på email: kristine.rotne@Spejderne.dk eller på tlf.: 2679 5620.