Deltagelse i Spejdernes Lejr betales i to rater. Her kan du se principperne for betalingen.

Sådan betaler du for Spejdernes Lejr

I starten af april vil alle tilmeldte grupper modtage en faktura fra Spejdernes Lejr. Den er dækker første rate og er den første af de to opkrævninger I som udgangspunkt vil modtage.

Første rate dækker halvdelen af deltagerbetalingen for de spejdere, der var tilmeldt pr. 29. marts. Det vil sige, at hvis der var tilmeldt 22 spejdere til hele lejren, så vil regningen være på 23.100 kroner. Beløbet er fundet ved at tage antallet af spejdere, gange med deres deltagerbetaling og dele tallet med to. Du kan finde deltagerpriserne her. På fakturaen fremgår udregningen ikke, men beløbet er samlet i én linje.

Fakturaen vil have 8 dages frist for betaling.

Gruppens antal tilmeldte kan findes på tilmeldingssystemet CampOS på camp.sl2017.dk. Her kan du som leder i gruppen logge ind og se, hvor mange der er tilmeldt og i hvilken periode.

Har gruppen bestilt rafter, tilkøbt fællestransport til de yngste spejdere (0-6 år), fravalgt fællestransport til spejdere over 6 år eller bestilt andet, der skal betales for, vil det blive først blive medtaget i anden rate. Her vil der også blive reguleret hvis der er til- eller frameldt spejdere siden 15. marts.

Ændringer efter tilmeldingsfrist

Hvis gruppens samlede antal tilmeldte spejdere er faldet siden 15. marts vil gruppen i anden rate få refunderet 90% af deltagerprisen for de frameldte spejdere. Frameldes efter 1. maj vil gruppen få refunderet 50% af deltagerprisen. Bemærk, at det er gruppens samlede antal tilmeldte, der reguleres efter – det vil sige, at hvis der frameldes én spejder og tilmeldes en anden for samme periode, så vil der ikke blive reguleret. Frameldes der én spejder uden, at der bliver tilmeldt en anden, får gruppen delvist refunderet deltagerprisen.

Udspecificeret kvittering til lejrpladsrefusion m.v.

I løbet af efteråret vil alle grupper modtage en kvittering på de indbetalte beløb. Disse vil indeholde deltagerantal, periode på lejren, antal rafter med mere.

Desuden vil gruppens samlede lejrpladsleje være angivet.

Hvis du er jobber

Jobbere kan melde sig helt frem til og med efterlejren.

Spørgsmål om fakturaer

Er der spørgsmål til fakturaen og betaling for Spejdernes Lejr generelt, skal de rettes til info@sl2017.dk.