Leverandør til Spejdernes Lejr

Spejdernes Lejr bliver med 40.000 deltagere den største danske spejderlejr nogensinde. Det kræver alt fra større entrepriser over rafter til kontorartikler og scene - udover en masse forplejning – at gennemføre en lejr for så mange spejdere. Vi er derfor løbende på udkig efter leverandører. 

Vi forsøger i det omfang det er muligt at bruge lokale leverandører - men er altid åbne for gode tilbud fra hele landet. 

De fleste materialeindkøb foretages af udvalget Lejrplads og Infrastruktur (LEI), der koordinerer materialeindkøb på tværs af lejrens organisation for at opnå de bedst mulige aftaler.  

Indkøb af forplejning foretages primært af udvalget Deltagere (DEL), der koordinerer både centralt indkøb af mad til lejrens deltagere samt aftaler med foodtrucks og cafeer. 

Samtidig rådgiver udvalget Økonomi (ØKO) både LEI og DEL samt de øvrige udvalg i organisationen, så Spejdernes Lejr fremstår som professionelle partnere i hele indkøbs processen. 

Da det meste af lejrorganisationen består af frivillige, har Spejdernes Lejr oprettet et sekretariat, der i hverdagen svarer på henvendelser og hjælper med at finde den rette kontaktperson i organisationen. 

Sekretariatet kan kontaktes på maria.jakobsen@spejderne.dk eller 2427 3509.

Levering til lejren

Da Spejdernes Lejr 2022 afholdes i et område, der ikke før har været brugt til så store events og dertilhørende leveringer, så har vi måtte oprette en række nye adresser som vil tages i brug i tiden op til, under og kort efter lejren. Find oversigten i nedenstående pdf.

NB: Vær opmærksom på, at der kan være specielle køreveje under lejren grundet hensynstagen til deltagernes sikkerhed. Du kan finde et kort over lejren og dens indfaldsveje https://spejderneslejr.dk/kort

Fakturaer

Er du allerede leverandør til lejren bedes du være opmærksom på følgende.

Kontakt til bogholderiet på bogholderi@spejderneslejr.dk

Fakturaer kan også sendes til:

Spejdernes Lejr

Arsenalvej 10

1436 København K

Fakturaer bedes overholde følgende:

  • Spejdernes Lejr, Arsenalvej 10, 1436 København K (bemærk Spejdernes Lejr er UDEN 2022)
  • Indeholde tydelig angivelse af kontaktperson i lejrorganisationen
  • Hvis fakturaen relaterer til en kontrakt bedes kontraktnummer påført
  • Rabat/bonus skal fremgå
  • Da fakturaer skal godkendes af frivillige skal betalingsbetingelserne så vidt muligt være minimum 30 dage
  • Faktura skal i øvrigt overholde de gældende krav jf. SKAT