Læs mere om aktiviteterne og se det overordnede ugeprogram for lejren.

Aktiviteter til Spejdernes Lejr 2022

Senest opdateret 26. juli 2022

Aktivitetskataloget finder du her.

Fælles for alle aktiviteter er, at de tager udgangspunkt i lejrens tema: Fælles om fremtiden.

Når vi siger, at temaet skal være en del af aktiviteterne, mener vi, at:
🔸aktiviteterne skal UDVIKLE DELTAGERENES OPMÆRKSOMHED på ansvarlighed og på fordelen ved at være beredt
🔸deltagerne gennem aktiviteterne skal OPLEVE ET FÆLLESSKAB
🔸deltagerne gennem deres handlinger skal MEDVIRKE TIL AT SKABE EN BEDRE VERDEN – det kan være for dem selv, nogen de holder af, lokalområdet eller noget helt fjerde

Med udgangspunkt i Hedeland Naturpark og de tre omgivende kommuner – Høje Taastrup, Greve og Roskilde – vil der blive udviklet aktiviteter for alle aldersgrupper. Målet er at have alle former for aktiviteter, der viser, hvad det betyder at være spejder anno 2022. Se flere detaljer om aktiviteterne nedenfor.

Ugeprogrammer

Her kan du se det overordnede lejrprogram for ugen (der tages forbehold for ændringer).
Ugeprogrammerne er inddelt efter aldersgruppe, så hent det ugeprogram ned, som du skal bruge for at planlægge ugen for dig og dine spejdere.
Alle aldersinddelinger er vejledende.

Husk at aktivitetskataloget løbende udvides med flere aktiviteter, så der er ingen grund til at fylde programmet helt op allerede. Der er også en masse drop-in aktiviteter, som man bare kan møde op til på lejren, og hvor man kan tage "Fælles om fremtiden"-mærket. Læs mere under Frie Aktiviteter længere nede på siden.

Du kan også hente et dagsprogram. Det kan dog ændres løbende.

OBS: Der er ændret i ugeprogrammet for de 6-11 årige d. 30.05.22.

Aktivitetstilmelding

Aktivitetstilmeldingen er nu åben via tilmeldingssystemet. Du finder alle aktiviteter via aktivitetskataloget
Du finder en vejledning til aktivitetstilmeldingen lige her. (opdateret 22. juni)
Det er kun tilmeldingsansvarlige, der kan lave aktivitetstilmeldinger, det vil sige gruppeledere, medlemsansvarlige og kasserer. 

Busser til aktiviteter

Busserne er først og fremmest tiltænkt spejdere, som skal på aktivitet. Deltagere til aktiviteter har derfor første prioritet til busserne. Der kan derfor forekomme ventetid, hvis man ikke skal på tilmeldingsaktivitet.

Busserne kører fra lejrens busterminaler, som findes nord og syd for lejren - og er de samme, som bliver brugt til ankomst og afrejse.

Aktivitetsbusser til Roskilde

Deltagere på aktiviteter i Roskilde vil blive kørt til den samme busterminal ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Herfra må spejderne selv bevæge sig rundt til aktiviteterne, og det er vigtigt at regne tid ind til dette i planlægningen af afgangen fra lejren. Det vil også være fra busterminalen ved Vikingeskibsmuseet, at busserne kører tilbage til lejren.

Busserne kører fra lejren til Roskilde hver halve time. Første afgang fra lejren er kl. 7:30. Busserne kører fra lejren indtil ud på aftenen. Fra Roskilde kører busserne ligeledes hver halve time til lejren med sidste afgang omkring kl. 22:00. Busserne er forbeholdt deltagere, som skal på aktivitet i Roskilde.

Spejdere, der skal på tilmeldingsaktivitet i Roskilde, vil være garanteret en plads i en bus, der passer med, at de kan nå deres aktivitet.

Det vil være muligt at kombinere tilmeldingsaktiviteter og drop-in aktiviteter i Roskilde ved enten at tage en tidligere bus ind til Roskilde eller tage en senere bus hjem til lejren.

Aktivitetsbusser til Greve Marina (Sejlads og strand), Mosede Fort, Kroppedal, Taastrup Svømmehal, City 2 (skaterbane)

På disse lokationer er der kun tilmeldingsaktiviteter. Busserne og pladsen i busserne er derfor tilpasset de udbudte aktiviteter og deres kapacitet. Man kan derfor ikke tage bussen til et af ovenstående steder, hvis man ikke er tilmeldt en aktivitet.

Afgangstiderne for busser til aktiviteter i Greve Marina, Mosede Fort, Kroppedal, Taastrup Svømmehal og City 2 fremgår af de enkelte aktiviteter i aktivitetskataloget.

Kort over aktivitetsområder

Du kan her downloade et kort, hvor navnene på aktivitetsområderne er angivet.

Lejrbål

Der kommer til at være to store lejrbål for alle på den store scene. Der er garanti for fællessang med 40.000 andre, sjove sketch og fantastisk underholdning. 
Det første lejrbål bliver søndag aften den 24. juli. Det andet bliver lørdag aften den 30. juli med verdens største picnic og koncert. 

 

FællesHEDEN

FællesHEDEN er den største aktivitet på Spejdernes Lejr 2022, hvor gruppen og resten af underlejren er sammen en hel dag. Sammen skal underlejren opleve, hvordan temaet 'Fælles om fremtiden' ser ud i aktivitetsform. Her får I lov til at prøve aktiviteter om natur, samfund, sundhed og teknik.

Fordelingen af underlejre er: 

  • Mandag: Underlejr Høje-Taastrup
  • Onsdag: Underlejr Roskilde
  • Fredag: Underlejr Greve

Aktiviteterne i FællesHEDEN kommer til at foregå i grusgraven. 

Spejderne tilmeldes automatisk aktiviteten, som på lejren opdeles i LilleSpejd og StoreSpejd for spejdere hhv. under og over 10 år.  

Deltagerne på LilleSpejd skal have en leder med på aktiviteten. På StoreSpejd kan patruljerne/gruppen selv deltage uden ledere, og her vil aktiviteterne desuden være tilpasset den store aldersgruppe, så alle udfordres. 

Det bliver en dag, hvor fællesskabet er i fokus, og hvor både store og små kan gå hjem fra lejren med en følelse af at have været en del af noget større. Aktiviteten foregår både om formiddagen og eftermiddagen og frokosten indtages sammen med gruppen og resten af underlejren, samtidig med at der på scenen spilles nye og gamle spejdersange, som spejderne kan synge med på. 

Hvis du vil længere ind i FællesHEDENs verden, kan du læse eventyret om FællesHEDEN, her.

Total-Portal Dag (12-16 år)

Total-Portal Dag er en fælles aktivitet for alle spejdere i alderen 12- 16 år om torsdagen mellem morgenmad og aftensmad. Spejderne deltager i egne patruljer af ca. seks personer. Aldersinddelingen er en guide til ledere, som selv kan vurdere, hvad deres spejdere skal/kan deltage i. 

De 10.000 deltagende spejdere fordeles på seks forskellige steder i grusgraven med hver sin indgangsportal til et nyt tema. Spejderne har 45 minutter i hvert tema, inden de går videre til næste portal. Spejderne vil blandt andet få brug for færdigheder inden for førstehjælp, kodeløsning, samarbejde twistet med et godt boldøje og fede dansetrin.   

Patruljen opfordres til at være guide for en international patrulje. Det kan både være gruppens venskabsgruppe eller en der tildeles for dagen. Som guide-patrulje sørger man for at oversætte opgaverne og hjælpe de internationale spejdere igennem dagens aktivitet.  

Da spejderne er afsted på aktiviteten hele dagen, skal de have en madpakke med, som de har lavet hjemme i gruppen om morgenen. Derudover skal patruljen medbringe to mobiltelefoner, der kan lave videoopkald og telefonopkald. Patruljer, der skal være guide for en international patrulje, må meget gerne medbringe et par ekstra telefoner, hvis de har mulighed for det. Spejderne skal være beredte til dagen, og det vil være en fordel at have en kodeløser, der som minimum indeholder en morse- og A-K-nøgle. 

Gruppens ledere kan tilmelde sig som frivillige til at hjælpe på en post på aktiviteten. Dette gøres i lejrens opgavebank (www.spejderneslejr.dk/opgaver). 

Beyond the Box (17+ år)

Beyond the Box er en fælles aktivitet for alle spejdere på 17 år og derover. Spejderne deltager i egne patruljer af fem til otte personer. Aktiviteten foregår om tirsdagen mellem morgenmad og aftensmad. Aldersinddelingen er en guide til ledere, som selv kan vurdere, hvad deres spejdere skal/kan deltage i. 

Aktiviteten foregår i patruljer, men alle deltagerne arbejder sammen om at nå ét fælles mål. Det kræver både planlægning, strategisk sans og at deltagerne kan tænke ud af boksen, når der løbende kommer nye udfordringer, som de skal tage stilling til. Inden aktiviteten slutter helt, vil det blive afgjort, om deltagerne har formået at samarbejde og nå dagens fælles mål. 

Aktiviteten foregår ved og omkring den store scene. Da spejderne er afsted på aktiviteten hele dagen, skal de have en madpakke med, som de har lavet hjemme i gruppen om morgenen.  

Gruppens ledere kan tilmelde sig som frivillige til at hjælpe på en post på aktiviteten. Dette gøres i lejrens opgavebank (www.spejderneslejr.dk/opgaver). 

Frie Aktiviteter og Fælles om fremtiden-mærket

Frie aktiviteter er alle de aktiviteter, spejderne kan deltage i, når de ikke er på fællesaktiviteter. Der er aktiviteter for alle aldersgrupper og de varierer i både indhold og varighed, så der er noget for enhver. Der er ingen aldersbegrænsning på aktiviteterne, så alle kan deltage. Der vil dog være en primær målgruppe, som aktiviteten henvender sig til.  

Aktiviteterne vil foregå på Hedeland, i Greve Marina, Roskilde by og Mosede Fort.

Der vil fx. være verdens største træklatreaktivitet i Roskilde, hvor Stjernegruppen fra Odense i samarbejde med lokale spejdergrupper har stablet verdens største træklatreaktivitet på benene.  

I Greve Marina vil spejderne kunne opleve søaktiviteter i Meginjolle og sejlbåde.

Hvis aktiviteten foregår et andet sted end Hedeland, vil der være bustransport til og fra aktiviteten. 

Alle aktiviteterne kan ses i aktivitetskataloget, som du finder her. Nogle af aktiviteterne kræver tilmelding og andre er drop-in aktiviteter, som man blot kan dukke op til. Nogle aktiviteter kan også være angivet som begge dele, så hvis man vil være sikker på en plads, kræver det tilmelding. Tilmelding kan foregå op til afholdelse af aktiviteten (med mindre andet er opgivet), så I behøver ikke fylde programmet helt hjemmefra. 

På Spejdernes Lejr 2022 er det muligt at tage 'Fælles om fremtiden'-mærket, hvor man skal gennemføre fem forskellige Frie Aktiviteter, som omhandler lejrens fem undertemaer:

- Mit eventyr mod fremtiden
- Vores fremtid
- Vores nære fællesskab
- Vores globale fællesskab
- Vores kulturelle fællesskab

Du kan læse mere om "Fælles om fremtiden"-mærket i aktivitetskataloget lige her.

Hvis du ønsker at se en liste over hvilke aktiviteter, der giver hvilket delmærke, skal du klikke her.

På billedet nedenfor her ser du forslag til drop-in aktiviteter inden for hvert delmærke. 

Refleksionsboblerne

På Spejdernes Lejr består det store refleksionsområde af de to bobler: “Nuet” og “Åndehullet”. 

I Nuet kan du sætte tankerne i gang: Snup et tankekort i TankeStationen eller tag en tur på refleksionsruten. Du kan også prøve kræfter med at bygge spejderånden! 

I Åndehullet er der tid og plads til fordybelse af mere åndelig karakter. Du kan opleve forskellige aktiviteter, der maner til eftertanke i Eftertænksomheden. Tag til alt fra crossyoga til beatbox-gudstjeneste i kirken eller kom til bøn og samtale i moskeen. 

I både Nuet og Åndehullet er der programsat mange forskellige aktiviteter. Mange af dem er dropin-aktiviteter, der kører hele tiden og ikke kræver tilmelding. 

Men vær dog opmærksom på, at andre aktiviteter kun kører én gang og starter på et bestemt tidspunkt. De kræver ikke tilmelding. 

Du kan læse meget mere om det her

ScoutOut (17+ år)

ScoutOut er et aktivitetsområde for lejrens ældste deltagere fra 17 år og opefter. Mange af aktiviteterne henvender sig primært til de 17-23-årige, men seniorer og ledere i alle aldre er velkomne. ScoutOut-aktiviteterne dækker over alt fra konkurrencer, hyggeaktiviteter der sætter kreativiteten fri til andre spændende aktiviteter, som de fleste ikke har prøvet før. 

Oplev bl.a. Cykeldrengene, som vandt 'Alene i vildmarken' 2021 tirsdag aften kl. 20.00. 

Aktiviteterne i området foregår i alle aktivitetsperioderne. Dog vil enkelte mindre aktiviteter kun foregå på specifikke tidspunkter. Det nærmere program vil fremgå af opslagstavler på ScoutOut - området. Ingen af aktiviteterne i ScoutOut kræver tilmelding eller forberedelse, så man møder bare op, når det passer ind i ens øvrige program. 

ScoutOut-området har også sin egen café, hvor du kan komme forbi til en god kop kaffe, en snak med venner og mulighed for at få en pause.   

ScoutOut-området befinder sig imellem lejrområderne Høje-Taastrup og Roskilde. Du kommer nemt dertil ved at gå langs Flintesøens nordøstlige bred. 

Events

Morgenfest 🤸 

Mandag til lørdag kl. 09:00 - 09:20 på Amfiscenen, for alle.
Morgenfest er en morgen i bevægelse med en lokalforening fra en af værtskommunerne. Kom og få en god start på dagen med en ny lokalforening hver dag.

Don’t miss it

Spejdernes Lejr får besøg af spændende folk udefra.

Det foregår på Amfiscenen fra kl. 10:00 - 12:00.

Mandag: Vicky’s vilde verden med Vicky Knudsen, for 6-11 år

Tirsdag: Science Piraterne, for 12-16 år

Onsdag: Fællessang med bp-spirits, for 12+ år

Fredag: Spejder på tværs af grænser, for 12-23 år

Film 🎥

Der vises film på Amfiscenen mandag og fredag kl. 19:30 (pladsen åbner kl 19:00). 
Mandag: Encanto, 6+ år 
Fredag: Free Guy, 12+ år 

Børneevent 

Lørdag den 30. juli kl. 10:00 på Amfiscenen, 3 - 9 år.
Underholdning i børnehøjde efterfulgt af en børnekoncert.

Ungeevent - En aften i troperne 

Onsdag kl. 20:00 på den store scene, 12-16 år.
En kendt vært fører de unge igennem en aften med dans, ildgøgl og magi. De unge spejdere vil mærke fællesskabet, når de sammen skal lære en dans og skabe minder.

Voksenevent

Torsdag kl. 20:00 på den store scene (pladsen åbner kl. 19:00), 17+ år.
Bingo banko som kendt fra tv, kendt stand up komiker (på engelsk) og til slut en fest med bandet Bajads.

Gudstjenester

Tirsdag er der mulighed for at deltage i en gudstjeneste på Amfiscenen enten kl. 16:00 eller 20:00. Gudstjenesten kræver tilmelding.

Ofte stillede spørgsmål

Sidder du stadig tilbage med en masse spørgsmål om aktiviteter og events på Spejdernes Lejr 2022? 

Find de ofte stillede spørgsmål lige her!

Nedenfor kan du også se optagelserne fra det online informationsmøde om aktiviteterne på Spejdernes Lejr 2022, som blev afholdt den 5. maj 2022.

Har du en god idé til en aktivitet?

Hvad skal der ske, når 32.000 spejdere samles på Spejdernes Lejr fra den 23. juli til den 31. juli 2022 i naturområdet Hedeland? Frivillige i Aktiviteter og Event er i fuld gang med at løse denne opgave ved at skabe over 200 spændende, sjove og udfordrende aktiviteter og events. Du er velkommen på holdet!

Spejdernes Lejr’s vigtigste mål er at give spejdere i alle aldre en fantastisk spejderoplevelse, som gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Vi arbejder på at skabe aktiviteter som giver plads til forskellighed og skaber nye fællesskaber. Aktiviteter der er sjove såvel som udviklende, og som kan give små som store en personlig aha-oplevelse.

Har du en god idé til en aktivitet?

Vær med til at lave skæve, sjove, fantastiske og udfordrende aktiviteter for en masse spejdere på SL2022!

Refleksion og åndelighed på Spejdernes Lejr 2022

Refleksion og åndelighed får en central placering på lejrpladsen. Deltagerne på Spejdernes Lejr 2022 har forskellige traditioner for at arbejde med refleksion og åndelighed. På Spejdernes Lejr 2022 kommer der derfor til at være spændende refleksionsaktiviteter, der beskæftiger sig med alt lige fra vores fælles fremtid til selvudvikling og ens personlige forhold til åndelighed.

Vi har en ny og flot lejrsalme, et spændende fordybelsesmateriale klar til brug og et område på lejren, der kommer til at summe af tanker, refleksioner og eftertænksomhed.

Det kan du læse meget mere om her

Hvordan bliver jeg en del af Aktiviteter og Events?

Vi har altid brug for flere til at hjælpe os med at skabe den bedst mulige oplevelse for deltagerne på Spejdernes Lejr 2022. Hvad enten du selv har en konkret idé, du vil føre ud i livet eller gerne vil give en hånd med, der hvor vi har brug for det, så er du mere end velkommen til at blive medlem af lejrorganisation her ved at udfylde formularen her.

Har du en idé til en aktivitet? Læs mere om aktiviteterne i denne aktivitetspjece.

Vi tror på, vi lykkes med at gøre Spejdernes Lejr til verdens bedste spejderlejr, fordi vi er et stærkt fællesskab!
 

Bliv miljørapporter på SL2022

Kunne du tænke dig at være med til at sætte fokus på spejdernes betydning for miljøet og naturen? I samarbejde med Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyder vi et gratis formidlingskursus for dig som gerne vil dække miljøproblematikker og afprøve det i praksis på Spejdernes Lejr 2022.

Du kan læse mere om det og registrere dig til via Foundation for Environmental's hjemmeside HER

Margrethe Løkkegaard stiller spørgsmål for lejrens radio i 2017 Foto: Christian Mouridsen

Adventurespejd var en del af Spejdernes Lejr i 2017 i Sønderborg.