Tema for Spejdernes Lejr 2022

Fælles om fremtiden er temaet for Spejdernes Lejr 2022. Et tema, som skaber rammerne for arbejdet både før, under og efter lejren. Fælles om fremtiden er valgt, fordi vi som spejdere tager ansvar for vores klode, menneskerne på den og vores fælles fremtid. Derudover samarbejder spejdere både på tværs af aldersgrupper, spejderkorps og lande. Som spejdere er vi et fællesskab, som løfter hinanden og løser udfordringer, som måtte opstå.

Børn og unge er målgruppen for Spejdernes Lejr 2022 og det er dem, som skaber fremtiden. Derfor mener vi, at det er på sin plads at børn og unge er med til at skabe fremtiden i fællesskab.

"For os som lejrchefer betyder Fælles om fremtiden blandt andet, at vi på Spejdernes Lejr 2022 giver alle spejdere mod på mere, så vi bagefter kan skabe en bedre verden."
Charlotte Flaskager og Morten Lykkeberg, lejrchefer for Spejdernes Lejr 2022.

Fem underpunkter for temaet

For at gøre temaet mere håndgribeligt under lejren, har vi delt temaet op i fem underpunkter som er udgangspunktet for mange aktiviteter på Spejdernes Lejr 2022.

Vores fremtid 

Som spejdere værner vi om naturen og klodens ressourcer. Vi kæmper for en bedre og bæredygtig verden og stræber efter at gøre en positiv forskel for mennesker og kloden, vi bor på. Som spejdere har vi håb for fremtiden og derfor støtter- og handler vi på verdensmålene.  

Vores nære fællesskab 

Gennem spejdermetoden tager spejdere medansvar for sin patrulje og hjælper hinanden. Som spejdere gør vi en positiv forskel i lokalsamfundet gennem aktive handlinger. Spejdere er til at stole på og værner om det nære fællesskab.  

Vores globale fællesskab 

Spejderne i Danmark er en del af et stort internationalt fællesskab, hvor tørklædet binder os sammen på tværs af landegrænser. Spejdere respekterer andre og indgår i dialog med andre mennesker, hvor vi mødes på tværs af forståelser og med nysgerrighed. Som spejdere bygger vi bro på tværs af lande og kulturer, som samles om friluftsliv, fællesskab og udfordringer. 

Vores kulturelle fællesskab (fokus på underlejrenes tematikker)   

På Spejdernes Lejr 2022 vil vi gå på opdagelse i Danmarkshistorien gennem underlejrenes tematikker. Her er der mulighed for at være nysgerrige på vores kulturelle fællesskab, og opleve hvordan både forskelle og ligheder er en styrke. Spejderne vil lære mere om sig selv, samtidig med, at spejderne lærer om andre.  

Mit eventyr mod fremtiden 

På Spejdernes Lejr 2022 får spejderne som individer mulighed for at prøve sig frem og lære gennem ”learning by doing”. Spejderne får inspiration til handling og fokus på rejsen og ikke kun målet. Børn og unge vil få mulighed for at skabe sin egen identitet gennem aktive valg til at blive den bedste version af sig selv i verden.   

Hvordan kan vi arbejde med temaet i gruppen?  

Vi håber, at lokale grupper vil forholde sig til Fælles om fremtiden inden vi ses på Hedeland Naturpark i sommeren 2022: 

  • Hvad betyder Fælles om fremtiden for jer?  
  • Hvordan forholder I jer konkret til underpunkterne? 

Salme over temaet

Til Spejdernes Lejr 2022 er salmen skrevet af Iben Krogsdal og melodien af Jesper Gottlieb.

Hør salmen her

Foto: Fotograf: Heine Dransfeldt

En lejr i balance

For Lejrledelsen er det vigtigt, at lejrens tema også afspejles i lejrorganisationens arbejde med at skabe en så bæredygtig lejr som muligt. Bæredygtighed for Lejrledelsen er imidlertid mere end blot miljø- og klimahensyn. For os betyder bæredygtighed også, at vi skaber en fantastisk lejr, hvor flest mulige børn og unge kan deltage. Derigennem styrker vi deres interesse for inkluderende fællesskaber, friluftsliv og udfordringer, værdier, der er med til at modne dem som personer.

Derudover er der også nogle eksterne vilkår som påvirker lejrens udformning og muligheder, ligesom vi selvfølgelig også skal sikre, at lejrens økonomi hænger sammen. Vi skal således sørge for, at vi også i 2026 kan invitere børn og unge til en uforglemmelig spejderoplevelse som en del af Danmarks stærkeste fællesskab.

I lejrorganisationen arbejder vi derfor ud fra fire hensyn:

  • Lejrens miljø- og klimaaftryk skal være så lille som muligt
  • Lejren skal være attraktiv for så mange børn og unge som muligt
  • Lejrens økonomi skal hænge sammen, så vi kan afholde flere Spejdernes Lejre
  • Lejren skal have bidraget til lokalområdets udvikling på en positiv måde

En lejr i balance

Download oktober 2021 versionen af 'En lejr i balance' som pdf